Noutăți

2 minute - Timp de citire (474 cuvinte)
Semnătura electronică
24
  13-05-2020
  2197
  0

Semnătura electronică

Semnătura electronică, în contextul distanțării sociale și al digitalizării accelerate din această perioadă, devine din ce în ce mai uzitată. Din punct de vedere juridic, este relevantă forța probantă a contractelor încheiate la distanță prin semnătură electronică. Cu alte cuvinte, în cazul unor neînțelegeri între contractanți sau al neexecutării obligațiilor contractuale, este important de știut cum și dacă se pot obține daune în fața instanței de judecată.

Semnătura electronică este reglementată de Legea nr. 455/2001, care o definește ca reprezentând ”date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare.” Forma mai ”solidă” a semnăturii electronice este reprezentată de semnătura electronică extinsă, definită de lege ca fiind acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)este legată în mod unic de semnatar;
b)asigură identificarea semnatarului;
c)este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d)este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Semnătura electronică extinsă este generată de un dispozitiv securizat, definit prin aceeași lege, și trebuie să fie bazată pe un certificat calificat, noțiune definită de asemenea de lege. Revenind la partea juridică, art. 5 din lege arată că ” Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.” Adică este identic, din punct de vedere juridic, unui contract semnat față-n față.

Articolul 7  adaugă că ”În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Așadar, legea, dar și practica instanțelor judecătorești, conferă o recunoaștere deplină a efectelor contractelor semnate la distanță prin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată de un dispozitiv securizat.

Prin urmare, în relațiile comerciale dintre două firme de exemplu, pentru a putea formula diverse acțiuni în pretenții izvorâte din raporturi contractuale electronice, fără a se pune problema forței probante a contractului, este bine să folosiți o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat și generată de un dispozitiv securizat omologat. Cuvintele ”acreditat” și ”omologat” sunt importante deoarece, în lipsa lor, proba în fața instanței va deveni mai dificilă. În consecință, dacă optați pentru adoptarea semnăturii electronice, aveți grijă ca ea să îndeplinească condițiile de mai sus.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa