Drept contravențional

Drept contravențional

Cauți un avocat specializat în drept contravențional?

Un avocat bun îți poate oferi sprijin juridic cu privire la contestație amendă, anularea unei amenzi de circulație, amendă radar, plângere contravențională, suspendarea permisului de conducere și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

În multe situații, mijloacele tehnice folosite pentru înregistrarea vitezei sau constatarea altor contravenții nu sunt verificate metrologic și nu prezintă încrederea necesară dovedirii contravenției dincolo de orice dubiu rezonabil, motiv pentru care aveți nevoie de un avocat specializat în amenzi și drept contravențional. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Drept Contraventional Timisoara

Recomandarea noastră este să luați legătura cu un avocat. În orice caz, puteți afla mai multe despre subiect aici.

Nu. Nu sunteți obligat să semnați procesul-verbal. Uneori este chiar indicat să nu îl semnați. În lipsa semnăturii dumneavoastră, agentul constatator este obligat conform legii să găsească un martor asistent care să semneze procesul-verbal. Uneori, la un eventual proces, acest lucru vă poate profita.

În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Aplicarea sancțiunii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, conform art.13 din O.G 2/2001. Așadar, ați putea primi oricând amenda, în interiorul acestui termen.

Avocat contestație amendă Timișoara - Drept contravențional - Contestație amendă

Amenzile contravenționale nu se limitează la cele de circulație rutieră, domeniul acoperind și amenzile emise de alte organe ale statului în exercițiul funcțiunii – ITM, DSP, ANAF etc.

OG 2/2001 stabilește care sunt sancțiunile contravenționale, principale și complementare, care sunt limitele generale, minime și maxime, ale amenzilor contravenționale, cum se constată contravențiile, procedura de contestare a lor, respectiv plângerea contravențională precum și procedura de executare a sancțiunilor contravenționale. Conform OG 2/2001, art. 31: ”Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.” Potrivit art. 32 al.1 ” plângerea se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.”

Art. 33 prevede că:
”Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
(2)În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.”

În fine, potrivit art. 34: ”Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării”.

Puteți plăti fizic la ghișeele Poștei Române, sau online aici.

Achitarea în numerar a amenzilor contravenţionale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entităţi care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice. Online, puteți plăti aici.

Pentru a contesta o amendă contravențională trebuie să formulați o plângere contravențională. Conținutul detaliat al plângerii contravenționale îl puteți găsi în O.G 2/2001. În principal, este necesar să cuprindă următoarele:
  • Numele, prenumele, datele cărții de identitate și domiciliul dumneavoastră;
  • Data întocmirii și numărul procesului-verbal contestat;
  • Indicarea motivelor pentru care nu sunteți de acord cu decizia agentului;
  • Probele pe care se sprijină plângerea dumneavoastră; (dacă există martori, trebuie menționați cu nume și adresă)
  • Data, semnătura persoanei care depune contestația.

La plângerea contravențională trebuie atașat procesul-verbal de contravenție în original (păstrați-vă o copie).
De asemenea, trebuie atașată o taxă judiciară de timbru de 20 de lei pe care o puteți achiziționa de la poștă, primărie sau online.
Plângerea contravențională se poate depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, ori la judecătoria în a cărei rază teritorială aveți dumneavoastră domiciliul.

Formularea unei plângeri contravenționale presupune achitarea unei taxe judiciare de timbru în valoare de 20 de lei. În cazul în care doriți să angajați un avocat, la această sumă se va adăuga onorariul avocatului, al cărui nivel minim îl puteți vedea aici.

În cazul în care doriți să contestați o amendă contravențională aveți la dispoziție 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia pentru a face o plângere împotriva procesului-verbal de constatare.

Puteți plăti jumătate din contravaloarea amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

În principiu, sancțiunile contravenționale sunt comunicate autorităților adiministrative locale, care vă vor obliga să plătiți amenda deodată cu plata impozitului pe proprietate sau pe autoturism. Refuzul poate conduce la o executare silită.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Este important de reținut că, instanța de judecată poate preschimba o amendă contravențională în sancțiunea avertismentului, în urma judecării plângerii. Cu alte cuvinte, chiar dacă agentul constatator care a aplicat amenda nu avea opțiunea să aplice sancțiunea avertismentului ci doar pe cea a amenzii, totuși legea conferă această posibilitate instanței judecătorești în urma judecării plângerii contravenționale.

Un alt aspect bine de știut este că, în cazul amenzilor rutiere unde s-a luat și măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce, formularea plângerii contravenționale duce la returnarea permisului până la judecarea definitivă a procesului.