Drept civil

Drept civil

Cauți un avocat specializat în drept civil?

Un avocat bun îți poate oferi sprijin juridic cu privire la operațiuni și procese care țin de Cartea Funciară, revendicări, uzucapiune, întocmirea unor contracte civile, apărarea drepturilor nepatrimoniale, răspunderea civilă delictuală, răspunderea civilă contractuală, ofertă reală de plată, dare în plată și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne!

Da, reputația și demnitatea persoanei sunt drepturi nepatrimoniale protejate prin Codul Civil și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0721228823 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0721228823 sau programează o întrevedere.

Avocat drept civil Timișoara - Litigii – Procese
Răspundere civilă delictuală și contractuală

Dreptul civil este reflecția vieții noastre de zi cu zi. De la dreptul familiei, custodia unui copil, probleme imobiliare la vânzarea-cumpărarea unui apartament sau a unei case, alte contracte, ipotecă, răspundere civilă delictuală, apărarea drepturilor nepatrimoniale cum ar fi demnitatea și reputația persoanei, succesiune ș.a.m.d., toate intră sub cupola dreptului civil.

În literatura de specialitate, dreptul civil a fost definit ca fiind o ramură a dreptului ce reglementează raporturi patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau persoane juridice aflate pe poziții de egalitate juridică. Prin raporturi patrimoniale înțelegem acele drepturi precum dreptul de proprietate publică și/sau privată sau variații ale dreptului la proprietate, precum dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute, dreptul de superficie, de obligații – gestiunea frauduloasă, îmbogățirea fără justa cauză, plata nedatorată.

În categoria raporturilor nepatrimoniale intră elementele de identificare ale unei persoane – numele, domiciliul, reședința, acte de stare civilă, de existența și integritatea fizică și morală – dreptul la onoare, dreptul la demnitate, dreptul la libera exprimare, dreptul la propria imagine.

Vă oferim servicii calificate de avocatură atât pe linie de consultanță cât și pe linie de reprezentare în instanță. Putem fi avocatul dumneavoastră la procese în faza procesuală de la Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație si Justiție, inclusiv Curtea de la Strasbourg și Curtea Constituțională a României. Vă putem reprezenta în orice fel de procese civile și vă putem oferi cele mai bune strategii pentru rezolvarea litigiilor civile apărute în viața dumneavoastră.

Asigurăm suportul necesar privind serviciile juridice ce țin de apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime născute din raporturile de drept civil: drepturi și obligații, contracte, proprietate/coproprietate, răspundere civilă delictuală, asigurare de bunuri sau persoane, drepturi locative, garanții, onoarea și demnitatea persoanei și nu numai.