Pensii

Avocat pensii

Cauți avocat specializat în pensii?

Un avocat bun îți poate oferi sprijin juridic cu privire la recalcularea pensiei, indexarea pensiei sau alte probleme în domeniul pensiilor, fie că sunt pensii militare sau civile. Contactează-ne la 0755627706

Un avocat specializat în pensii vă poate acorda consultanță, asistență și reprezentare juridică în contestarea deciziilor de pensionare sau în contestarea deciziilor de recalculare a pensiei. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Pensii Timisoara

Împotriva deciziei de pensionare puteți depune la tribunal, în termen de 45 de zile de la data primirii deciziei, contestarea deciziei de pensionare. Trebuie, de asemenea, să atașați la cererea de contestare și documentele pe care vă bazați pentru recalcularea pensiei.

Potrivit legii 263/2010, art. 118, pot cumula pensia de urmaș cu venituri realizate din activități dependente următoarele categorii:
 • pensionarii pentru limită de vârstă;
 • nevăzătorii;
 • pensionarii de invaliditate gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate;
 • copiii, pensionari de urmaș (până la vârsta de 16 ani, sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani);
 • pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni;
 • pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii de urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate;
 • pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale;
 • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș (dacă veniturile din aceste activități nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat).

În situaţia decesului asiguratului sau pensionarului, copiii şi soţul supravieţuitor pot primi pensie de urmaș în următoarele condiții:
Copiii:
 • până la vârsta de 16 ani;
 • dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
 • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.
Soțul supraviețuitor:
 • La împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus;
 • Indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;
 • Indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente;
 • Care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente;
 • Care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare din activităţi dependente.

Da! În cazul în care ați lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene și ați cotizat conform legislației în vigoare din fiecare stat, aveți dreptul la o pensie comunitară. Aceasta se calculează proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru în care ați lucrat.
În cazul în care la momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare nu locuiți în România, cererea de acordare a drepturilor de pensie o puteți depune la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu (loc de ședere permanentă), care va face toate demersurile către instituția competentă din România, fără să vă mai deplasați în țară, sau la instituția statului membru la a cărui legislație ați fost supus ultima dată.

Avocat specializat în pensii Timișoara - Alexandru Mușătoiu

Cabinetul nostru de avocatură vă poate ajuta prin:

 • consultanță, asistență și reprezentare juridică în contestarea deciziilor de pensionare;
 • consultanță, asistență și reprezentare juridică în valorificarea perioadelor de cotizare, evidențiate în carnetele de muncă sau adeverințele emise de angajatori;
 • contestarea deciziilor de recalculare a pensiei;
 • contestarea deciziilor de impunere și recuperarea sumelor reținute ilegal de Casele de Pensii;
 • contestarea deciziilor de pensionare anticipată, deciziilor de pensie de urmaș sau a deciziilor de pensionare ca urmare a gradelor de invaliditate constatate de comisiile medicale;
 • încetarea sau continuarea raporturilor de muncă după emiterea/comunicarea deciziei de pensionare.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.