Executări silite

Executări silite

Cauți un avocat specializat în executare silită?

Un avocat bun în executări silite îți poate oferi sprijin juridic cu privire la formularea unei contestații la executare, ridicare poprire de cont sau de salariu, prescripția extinctivă în cazul somațiilor trimise de recuperatorii de creanțe și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

După cum se cunoaște, de multe ori instituțiile de credit, bănci și IFN-uri își cesionează creanțele către recuperatorii de creanțe iar aceștia declanșează executarea silită. Doar că procedura aceasta prezintă mai multe neajunsuri, începând cu faptul că aceștia nu dețin, de fapt, un titlu executoriu, motiv pentru care aveți nevoie de un avocat specializat în executări silite. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Executari Silite Timisoara

Executările silite pornite de către recuperatorii de creanțe conțin, de obicei, mai multe neregularități. Printre cele mai răspândite sunt cele privind adăugarea unor penalități exagerate în mod nelegal sau demararea executării în baza unui înscris care nu constituie titlu executoriu din punct de vedere legal.

În cazul în care ați fost înștiințat că sunteți executat silit de către o firmă de recuperare creanțe primul și cel mai important lucru este să luați legătura cu un avocat cât mai repede posibil. Aveți la dispoziție 15 zile de la data înștiințării pentru a putea face o contestație la executare, cu excepția cazului în care se cere o lămurire a titlului executoriu.

Onorariile practicate pentru punerea în aplicare a unei executări silite, în ce privește executorul judecătoresc, se raportează la suma executată. În ce privește onorariile avocațiale, vă puteți face o idee asupra onorariilor minime aici.

Onorariile practicate pentru aceste contestații diferă în funcție de complexitatea cazului și sumele de bani aflate în executare. O idee despre onorariile minime în materie de executare silită vă puteți face citind aici.

Contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:
  • contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă; – această luare la cunoștință poate fi înțeleasă și dacă un vecin i-a comunicat actele găsite pe stradă sau efectiv le-a găsit în cutia poștală însă atenție, va fi nevoit să facă dovada cu martori a momentului la care a luat la cunoștință despre executarea silită.
  • cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;
  • debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.
Puteți citi mai multe aici.

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătorești (hotărârile definitive, hotărârile cu executare provizorie) ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu (înscrisuri autentice notariale, titlurile de credit, hotărârile arbitrale etc.). Procedura de executare silită începe după aprobarea încuvințării executării silite de către instanța de executare.

Executarea silită încetează în următoarele situații:
  • a fost realizată integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii;
  • nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri;
  • creditorul a renunțat la executare;
  • a fost desființat titlul executoriu;
  • a fost anulată executarea.

Avocat executări silite Timișoara - Alexandru Mușătoiu
Contestație la executare silită | Suspendare executare silită

Ați primit notificare de la executorul judecătoresc? Vi s-a pus poprire pe cont sau pe salariu? Sunteți parte într-o procedură de executare silită în Timișoara? Atunci aveți nevoie de un avocat specializat în executări silite din Timișoara.

Dacă sunteți executat silit în mod abuziv, singura modalitate prin care puteți restabili dreptatea este pe calea contestației la executare, adică pe calea unui litigiu în fața instanțelor judecătorești. Contestația se poate formula, conform codului de procedură civilă, în termen de 15 zile de la momentul la care ați luat cunoștință despre actul de executare pe care doriți să îl contestați. Odată cu formularea contestației se poate solicita, sub condiția dării unei cauțiuni care diferă în funcție de suma executată, suspendarea executării silite. În cazul în care se admite suspendarea, executorul judecătoresc nu va mai putea face niciun act de executare până la soluționarea contestației.

În cadrul contestației la executare, puteți uza de mai multe instrumente juridice pentru a echilibra o executare abuzivă. De exemplu, restrângerea executării este un astfel de instrument - să zicem că datorați unei bănci 10.000 de Euro iar dumneavoastră locuiți într-o casă de 100.000 Euro și aveți o mașină de aproximativ 7- 8.000 Euro și un salariu 600 de Euro, dar banca vrea să execute casa prin vânzarea la licitație, puteți opri acest lucru pe calea contestației la executare solicitând restrângerea executării la autoturismul respectiv și completând restul rămas de plată din salariu. În felul acesta vă puteți salva casa.

Exemple pot fi multe, în practică fiecare caz prezintă particularitățile sale, de aceea trebuie analizat atent și acționat la timp. Dacă ați primit un act de executare silită, nu pierdeți timpul, intrați cât de repede posibil în legătură cu un avocat cu experiență în executare silită.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.