Drept administrativ

Drept administrativ

Cauți un avocat specializat în drept administrativ?

Un avocat bun în contencios administrativ îți poate oferi sprijin juridic cu privire la anularea unui act administrativ care îți prejudiciază interesele, suspendarea unui act administrativ emis de autoritățile locale sau centrale, atacarea unei Hotărâri de Guvern și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne!

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0721228823 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0721228823 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0721228823 sau programează o întrevedere.

Avocat drept administrativ Timișoara – Contencios

Activitatea unui avocat specializat în drept administrativ, avocat contencios administrativ cum i se mai spune, cuprinde, fără a se limita, următoarele:

  • Formulare și depunere de plângeri prealabile în fata autorităților sau instituțiilor pentru îndeplinirea procedurilor obligatorii sau pentru recuperarea/apărarea unor drepturi și interese legitime.
  • Formulare și susținere plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției sau a altor sancțiuni, precum și, după caz, solicitarea suspendării măsurilor dispuse până la soluționarea definitivă a cauzelor.
  • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată/completurilor de contencios administrativ.
  • Acțiuni privind modificarea ori interpretarea unor clauze contractuale din contractele încheiate cu autoritățile publice, cum ar fi contracte de concesiune, de închiriere, de administrare și alte asemenea.
  • Consultanță și asistență juridică privind încheierea/modificarea/încetarea contractelor administrative.
  • Acțiuni în anularea deciziilor de impunere emise nelegal și/sau neîntemeiat de către autoritățile sau instituțiile statului, centrale sau locale.
  • Formularea de cereri de chemare în judecată împotriva organelor administraţiei publice, centrale sau locale.
  • Acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea unui act administrativ.
  • Acțiuni îndreptate împotriva unei autorități publice ca urmare a refuzului nejustificat de a soluționa o cerere.
  • Reprezentare si asistență juridică în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicționale.