Drept comercial

Drept comercial

Cauți un avocat specializat în drept comercial?

Un avocat bun îți poate oferi sprijin juridic cu privire la înființarea unei firme, recuperarea creanțelor, concurența neloială, litigii comerciale, răspundere administrator, analiza contractelor cu furnizorii și clienții, fuziuni, achiziții, cesiuni de părți sociale și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

Cunoștințele extensive, dobândite în mulți ani de experiență, ne oferă posibilitatea de a soluționa probleme juridice des întâlnite în acest domeniu fie că vorbim de litigii în comerțul tehnologic, drepturi de autor sau furt intelectual. Luați legătura cu un avocat specializat în drept comercial cât mai repede posibil, chiar înainte de orice negocieri, pentru a se putea ajusta strategia pe obiectivele dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Drept Comercial Timisoara

Citește mai multe aici. Contactează-ne dacă dorești să ne ocupăm noi de înființarea firmei.

În cazul în care apar neînțelegeri ireconciliabile între asociații unei firme, aceștia pot recurge la una dintre următoarele variante de soluționare:
 • Cesiunea părților sociale- vedeți răspunsul la întrebarea Ce este cesiunea părților sociale și cum se poate face?
 • Divizarea- Conform art. 238 din Legea 31/1990 privind părțile sociale, ”divizarea este operațiunea prin care o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate”.
  Sau, procesul prin care “o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate”.
  Cu alte cuvinte, operațiunea presupune împărțirea patrimoniului societății inițiale (atât active, cât și pasive) între două sau mai multe societăți nou-constituite sau între una sau multe societăți nou-constituite și societatea inițială, după caz.
 • Dizolvarea- aceasta se poate face prin hotărârea adunării generale, atunci când asociații sunt de acord sau printr-o hotărâre a tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății.
 • Retragerea- un asociat se poate retrage din societate: (i) în cazurile prevăzute în actul constitutiv, (ii) dacă societatea își schimbă obiectul de activitate, (iii) cu acordul tuturor celor asociați sau (iv) pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri judecătorești.
De multe ori neînțelegerile se pot remedia și prin medierea făcută de un profesionist în domeniul juridic. Contactați-ne!

Cesiunea părților sociale reprezintă cedarea unor părți sociale deținute de un asociat (cedent), persoană fizică sau juridică, unui alt asociat sau unei persoane din afara firmei (cesionar) care, intrând în posesia părților sociale, devine astfel asociat în firmă.

Transmiterea părților sociale se poate face:
 • Între asociați - în acest caz cesiunea nu presupune consimțământul sau informarea celorlalți asociați însă este necesară încheierea unui contract de cesiune între cedent și cesionar.
 • Între un asociat și o persoană din afara firmei – se poate face doar cu acordul asociaților reprezentând cel puțin 75% din capitalul social al firmei și este nevoie de o hotărâre prealabilă a asociaților prin care se aprobă cesiunea.
 • Transmiterea părților pe cale succesorală – în acest caz, societatea este obligată la plata părții sociale către succesori, conform ultimului bilanț contabil aprobat.

Toate tipurile de transmitere a părților sociale trebuie să fie înscrise la Registrul Comerțului și în registrul de asociați al societății.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Avocat drept comercial Timișoara - Dreptul afacerilor - Business - Corporate

Activitatea biroului nostru se adresează, cu precădere, dar nu în totalitate, societăților comerciale, oferind servicii de consiliere, asistență și reprezentare într-o gamă variată de probleme societare care pot apărea în cursul activității, cum ar fi:

 • Constituirea societăților (scrierea actelor constitutive, pregătirea declarațiilor și formularisticii necesare, îndeplinirea formalităților prealabile constituirii unei societăți, îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului);
 • Modificarea societăților (pregătirea și revizuirea hotărârilor adunărilor generale, reprezentare cu ocazia adunărilor generale, îndeplinirea formalităților specifice la Registrul Comerțului);
 • Evenimentele din viața societăților (ex. retrageri sau cooptări de asociați/acționari, divizarea sau fuziunea societăților, preluarea altor societăți, constituirea unui grup de societăți inclusiv din punct de vedere al TVA-ului);
 • Litigiile între societăți, litigiile dintre asociați/acționari și societăți sau litigiile societăților cu autoritățile publice;
 • Insolvența societăților (recuperări creanțe în procedurile de insolvență, cât și reprezentarea societății sau foștilor asociați/acționari/administratori de-a lungul procedurii insolvenței).
 • Recuperare creanțe

Un număr semnificativ de societăți comerciale se confruntă, în activitatea curentă, cu probleme legate de recuperarea creanțelor. Uneori aceste probleme sunt delegate așa-ziselor firme de recuperări creanțe, lipsite de pregătire juridică, ceea ce se dovedește mai apoi a fi o mare greșeală. Acest domeniu este gestionat de profesioniști în sfera juridică, ca și noi, care vă pot oferi, printre altele:

 • monitorizarea contractelor utilizate de clienți în relațiile lor comerciale (contracte de prestări-servicii, contracte de asistență tehnică, contracte de lucrări, contracte de antrepriză sau subantrepriză, contracte de închiriere);
 • analiza tipurilor de garanții utilizate de clienți pentru a se asigura de executarea obligațiilor de plată ale partenerilor comerciali;
 • analiza portofoliului de creanțe;
 • asistență și reprezentare juridică pentru identificarea, verificarea și notificarea debitorilor clienților;
 • inițierea și gestionarea demersurilor judiciare pentru recuperarea creanțelor;
 • inițierea și gestionarea demersurilor de natură penală care vizează sancționarea comportamentului fraudulos al debitorilor;
 • asistență și reprezentare juridică în procedura executării silite.

IT&C, Tehnologia informației

În secolul XXI sfera tehnologică, ce a fost profund marcată de Revoluția Industrială, a experimentat un puseu de creștere excepțional la nivel global. Acest aspect a dus la o dezvoltare prolifică a domeniului IT, care se bucură de un statut aparte, luând în considerare necesitatea absolută pentru viața noastră cotidiană. Acestea fiind spuse, este un domeniu în care inovația și reglementările se înmulțesc pe zi ce trece, iar noi, ca profesioniști, trebuie să fim pregătiți pentru chiar și cele mai solicitante și sensibile nevoi ale clienților. Refuzăm să compromitem calitatea serviciilor oferite de către ciclul vicios al reglementărilor continue ce se regăsesc în acest domeniu, astfel că ne străduim să ne extindem în mod constant cunoștințele cu privire la statusurile tehnologice curente și documentarea în aspectele tactice des întâlnite pentru a oferi consiliere juridică în mod responsabil.

Cunoștințele extensive, dobândite prin efort dedicat, ne oferă posibilitatea de a soluționa probleme juridice des întâlnite în acest domeniu fie că vorbim de litigii în comerțul tehnologic, drepturi de autor sau furt intelectual. Ajustarea strategiei dumneavoastră, pentru a se mula pe cerințele pieței în care activați, sporește satisfacția noastră și adaugă un nou client mulțumit în portofoliul nostru.

Horeca. Protecția consumatorului

Activarea într-un domeniu încărcat și solicitant precum HORECA poate prezenta mult stres din cauza instituțiilor de control ce sunt mereu prezente în industria alimentară și industria ospitalieră. Pe lângă autoritățile publice cu atribuții de control, precum Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Garda Financiară și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), administratorii trebuie să facă față și plângerilor mai mult sau mai puțin întemeiate venite de la diverși clienți.

Deși există multiple potențiale probleme, evitarea unor intervenții legale scumpe este de recomandat. Noi vă putem oferi ajutor în planificarea și alocarea resurselor corespunzătoare pentru a vă satisface nevoile comerciale. Suntem partenerul dedicat pentru asigurarea succesului business-ului dumneavoastră.

Am asistat mulți clienți în industria ospitalieră si am realizat că cei care vor să persiste în domeniu sunt cei care investesc devreme în măsuri preventive și practici superioare. Este imperativ ca un client să apeleze la consiliere legală specializată din partea unui avocat înainte de intentarea unui proces ce se poate dovedi de durată și costisitor.

Biroul nostru se bazează pe o experiență anterior cumulată ce și-a dovedit valoarea și vă poate acorda consultanță pentru a îndeplini criteriile exigente ale legislației. Mai mult, vă punem la dispoziție asistență și reprezentare în litigiile împotriva sancțiunilor contravenționale și contestarea unor măsuri dispuse de autoritățile sus menționate. (de exemplu măsura suspendării temporare a activității).

Energie. Vehicule electrice. Protecția mediului

Energia regenerabilă reprezintă următorul trend. Soluții precum vehiculele electrice sau case al căror consum energetic este susținut de panouri solare reprezintă doar câteva din alternativele moderne pentru o viață pro-mediu. Ca firmă de avocatură cu un respect enorm pentru mediul înconjurător, ne dedicăm serviciile judiciare clienților ce necesită consultanță financiară în circumstanțe precum:

 • probleme de reglementare;
 • consultanță, asistență și reprezentare juridică în cadrul unor proiecte care implică probleme de mediu;
 • consultanță, asistență și reprezentare juridică în configurarea, autorizarea, dezvoltarea și gestionarea unor proiecte referitoare la energia regenerabilă (micro-hidro, solar, eolian, biomasă, etc.);
 • asistență și reprezentare juridică în negocierile și litigiile referitoare la contractele încheiate pe piața energiei electrice din România;
 • fiscalitatea privitoare la acest domeniu;
 • consultanță cu privire la reglementările incidente în domeniu la nivelul Uniunii Europene și impactul acestora în dreptul intern.