Achiziții publice

Achiziții publice

Cauți un avocat specializat în achiziții publice?

Un avocat bun îți poate oferi sprijin juridic cu privire la contestarea unei licitații publice „cu dedicație”, întocmirea unui caiet de sarcini, îndeplinirea condițiilor necesare participării la o licitație publică, atribuirea directă și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

Nu puține sunt situațiile în care un antreprenor serios, competent și profesionist pierde o licitație din cauza unor detalii tehnice puse intenționat ca obstacol în calea sa. În aceste cazuri aveți nevoie de un avocat specializat în achiziții publice care să vă ajute să restabiliți dreptatea și să obțineți un contract pe care îl meritați. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Achizitii Puplice Timisoara

Da! Conform Legii 101/2016, orice operator economic care are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire şi a suferit un prejudiciu ca urmare a unei proceduri de atribuire se poate adresa fie Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor fie instanței de judecată competente (secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în a cărei rază se află autoritatea contractantă).

Orice operator economic are dreptul de a participa la o licitație deschisă, prin depunerea unei oferte în urma publicării anunţului de participare. Licitația deschisă se desfășoară într-o singură etapă și presupune ca autoritatea contractantă să emită, după anunțarea licitației, documentele complete referitoare la licitație, inclusiv caietul de sarcini și contractul, pentru toți operatorii economici care cer să participe. Aceștia prezintă mai apoi atât informații privitoare la calificarea lor cât și ofertele, urmând ca acestea să fie evaluate de către autoritatea contractantă în funcție de următoarele criterii în vederea atribuirii contractului:
 • cel mai bun raport calitate-preţ;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • costul cel mai scăzut;
 • preţul cel mai scăzut.
Atribuirea contractelor prin licitație deschisă se poate face în cazul în care prețul achiziției publice depășește următoarele praguri valorice estimative, fără TVA:
 • Lucrări: 26.093.012 lei;
 • Produse și servicii: 678.748 lei;
 • Produse și servicii atribuite de consilii locale/județene: 1.042.363 lei;
 • Servicii sociale și alte servicii specifice: 3.636.150 lei.

Caietul de sarcini reprezintă ansamblul cerinţelor minime necesare pentru elaborarea ofertelor tehnice de către participanţii la procedura de achiziţie publică. El poate conţine şi cerinţe legate de calitate, obligaţii ale părţilor, garanţii şi termene aplicabile pentru livrarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări.

Conform noilor reglementări, pentru achizițiile de produse și servicii cu o valoare mai mare de 200.000 lei fără TVA și pentru achizițiile de lucrări cu valori mai mari de 560.000 lei fără TVA este obligatoriu pentru autoritățile contractante să folosească catalogul electronic SEAP.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Ia legătura cu noi, lucrurile se pot îndrepta în instanța de judecată.

Avocat achiziții publice Timișoara - Alexandru Mușătoiu - Licitație publică

Practica biroului nostru în acest domeniu include, nelimitativ, următoarele:

 • asistență în procedurile de achiziții publice, asistență și reprezentare juridică în contestațiile împotriva rezultatelor din procedurile de achiziții publice;
 • asistență și reprezentare juridică în litigiile circumscrise contractelor administrative din materia achizițiilor publice;
 • asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la recuperarea prejudiciilor provenite din desfășurarea unui contract administrativ;
 • consiliere, asistență și reprezentare juridică în legătură cu încheierea, executarea și încetarea contractelor de concesiune, inclusiv recuperarea eventualelor prejudicii.