Insolvență

Insolvență

Cauți un avocat specializat în insolvență și faliment?

Un avocat bun vă poate oferi sprijin juridic cu privire la deschiderea procedurii insolvenței, un plan de reorganizare, concordat preventiv, faliment simplificat, răspunderea patrimonială a organelor de conducere și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

Dacă o afacere se află în cumpănă financiară, este absolut necesar să se găsească alternative viabile în timp util. Noi vă punem la dispoziție competențele noastre și experiența acumulată prin administrarea de cazuri similare. Apelați la un avocat specializat în insolvență pentru a evita cu succes situații ce se îndreaptă către stadiul de insolvență, dar și pentru asistare și reprezentare în fața judecătorului sindic acolo unde insolvența nu mai poate fi evitată. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Insolventa Timisoara

În cadrul procedurii insolvenței se poate atrage răspunderea membrilor organelor de conducere ale societății precum și ale oricărei persoane care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:
 1. au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
 2. au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
 3. au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți;
 4. au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă;
 5. au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
 6. au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți;
 7. în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori;
 8. orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.
Atragerea răspunderii presupune că respectiva persoană sau respectivele persoane pot răspunde cu bunurile personale.

Concordatul preventiv este o modalitate prin care debitorul încearcă să evite intrarea în insolvență. Acesta este un contract încheiat între debitor și creditorii care dețin cel puțin 75% din valoarea creanțelor. Debitorul aflat în dificultate propune un plan de redresare și realizare a creanțelor iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de a depăși dificultățile în care se află. Pentru deschiderea procedurii de concordat preventiv, debitorul înaintează tribunalului competent o cerere prin care expune necesitatea acestui proces. Judecătorul stabilește un administrator concordatar care în termen de 30 de zile de la numirea sa realizează împreună cu debitorul lista creditorilor și oferta de concordat preventiv precum și o situație financiară analitică a debitorului certificată de un expert contabil sau auditată de către un auditor autorizat. Proiectul de concordat preventiv va cuprinde un plan de redresare și o proiecție a evoluției financiare pe următoarele 24 de luni. Potrivit art. 24 din Lege 85/2014, termenul pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni. În primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea creanțelor stabilite prin concordat, această prevedere putând fi considerată ca o compensație pentru posibilitatea prelungirii duratei concordatului cu 1 an.
Puteți citi mai multe despre concordatul preventiv aici.

Asigură-te că primești consultanța juridică necesară înainte de a lua decizia. Mai multe despre acest subiect poți citi aici și aici.

Da, se poate. Citește mai multe despre acest subiect aici.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Avocat insolvență Timișoara - Faliment - Alexandru Mușătoiu

Reorganizarea, insolvența, falimentul - acestea sunt cuvintele pe care nicio societate comercială nu dorește să le audă, iar înfruntarea acestor situații poate fi neplăcută dacă nu aveți de partea dumneavoastră persoane calificate care să vă susțină prin consiliere juridică.

Dacă o afacere se află în cumpănă financiară, este absolut necesar să găsim alternative viabile în timp util. Noi vă punem la dispoziție competențele noastre și experiența căpătată în administrarea de cazuri similare. Oferim consultanță legală societăților comerciale pentru a evita cu succes situații ce se îndreaptă către stadiul de insolvență. Pe de altă parte, uneori, recuperarea creanțelor se poate face doar prin solicitarea insolvenței partenerilor de afaceri și valorificarea patrimoniului lor în cadrul acestei proceduri.

O gamă mai largă a serviciilor noastre în acest domeniu cuprinde, fără a se limita la, următoarele:
 • asistență și reprezentare în cadrul cererilor de deschidere a procedurii insolvenței;
 • consultanță în conceperea unui plan de reorganizare;
 • asistență și reprezentare după deschiderea procedurii insolvenței;
 • asigurarea evaluării și valorificării corecte a activului companiei;
 • recuperare creanțe în cadrul procedurii insolvenței;
 • contestații împotriva măsurilor dispuse de lichidator.