Succesiuni

Succesiuni

Cauți un avocat specializat în succesiune?

Un avocat bun în moștenire îți poate oferi sprijin juridic cu privire la anularea unor contracte de donație sau contracte de întreținere, ieșirea din indiviziune, partaj succesoral, deschiderea și dezbaterea succesiunii, întocmirea unui testament, rezerva succesorală legală, reducerea liberalităților excesive și alte aspecte specifice acestui domeniu juridic. Contactează-ne la 0755627706

Deseori moștenitorii nu se înțeleg între ei sau coalizează pentru a-i înlătura pe unii dintre ei de la moștenire. Sfatul nostru este să apelați la un avocat specializat în succesiuni încă din faza de negociere, când succesiunea e dezbătută în fața notarului public, pentru a preîntâmpina orice posibilă viitoare problemă. Nu ezitați să ne contactați!

Avocat Succesiuni Timisoara

Află mai multe aici.

Uneori persoana decedată încheie un contract de întreținere fictiv pentru a transfera, de obicei un imobil, în proprietatea unei persoane care nu are calitatea de moștenitor. În acest caz, în funcție de particularitățile speței, moștenitorii pot ataca și pot cere în instanță anularea contractului de întreținere.

Regula este că dreptul de opțiune succesorală se exercită în termen de un an care începe să curgă de la data deschiderii moștenirii, adică de la decesul defunctului.

Acţiunea în constatarea nulităţii sau în anularea testamentului este o acţiune personală pe care moştenitorii legali şi testamentari, universali sau cu titlu universal, dar şi creditorii chirografari ai defunctului o pot formula, numai după deschiderea succesiunii, împotriva beneficiarului testamentului, când testamentul sau o dispoziţie testamentară încalcă cel puțin o condiţie de validitate (de fond sau de formă) prevăzută de lege.

Donaţiile sunt, în principiu, irevocabile, însă legea prevede și situații când acestea pot fi revocate, adică contractul de donație poate fi atacat în anumite condiţii stipulate expres. De exemplu, donaţia poate fi revocată pentru ingratitudine sau reducerea liberalităților excesive pentru a reface rezerva succesorală în cazul moștenitorilor legali rezervatari – soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați.

Conform OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
  • stabilirea bunurilor supuse împărţelii - 3% din valoarea acestora;
  • stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui coproprietar - 50 lei pentru fiecare coproprietar;
  • cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea masei partajabile.

O moștenire înglobează mai multe acte, lucrurile și termenele fiind diferite în funcție de actul atacat. Acțiunea în anularea certificatului de moștenitor poate fi solicitată de către orice persoană care se consideră vătămată în dreptul său prin emiterea certificatului de moştenitor. Astfel, atât moştenitorul care a participat la procedura succesorală notarială, cât şi terţul (moștenitor sau nu) care justifică un interes, pot introduce acțiunea în anularea sau constatarea nulității certificatului de moștenitor.

Durata procesului de succesiune diferă în funcție de mai mulți factori, printre care și cât de repede se pot înțelege moștenitorii asupra bunurilor supuse succesiunii.

Pe lângă taxele judiciare de timbru, în cazul unei succesiuni în instanță se mai adaugă onorariul expertului pentru evaluarea bunurilor ce urmează a fi împărțite și onorariul avocatului care poate să difere în funcție de mai mulți factori.

In situațiile de dezbatere a succesiunii în lipsa unui moștenitor se procedează astfel: dacă a trecut mai bine de un an și moștenitorii, deși legal citați, nu au întreprins nicio acțiune, mai exact nu au acceptat și nici nu au renunțat la dreptul de moștenire, sunt prezumați că au renunțat la moștenire și, în consecință, moștenirea se dezbate fără prezența lor. Astfel, cota acestora se împarte la cei care se prezintă.

Onorariul avocatului diferă în funcție de particularitățile fiecărui caz însă vă puteți face o idee generală depsre onorariile minime aici.

Dreptul de opțiune succesorală poate fi exercitat până la al IV-lea grad de rudenie, astfel:
  • Clasa I (Descendenții) – Succesorii de gradul I sunt reprezentați de soțul supraviețuitor, copiii biologici și copiii înfiați în mod legal. În această categorie intră și copiii nenăscuți.
  • Clasa a II-a (Colateralii și ascendenții privilegiați) – Dacă persoana decedată nu a avut urmași, patrimoniul ei va fi moștenit de către părinți, frați și surori.
  • Clasa a III-a (Ascendenții ordinari) – În această categorie, sunt incluși bunicii și străbunicii defunctului.
  • Clasa a IV-a (Colateralii ordinari) – Aceasta este ultima categorie de moștenitori și include mătușile, unchii și verii primari ai persoanei trecute în neființă.

În cazul în care nu doriți să dezbateți succesiunea puteți întâmpina probleme de mai multe feluri. De la imposibilitatea de a vinde orice bun “mostenit” până la accesul interzis la conturile bancare ale defunctului. În anumite cazuri chiar și simpla schimbare de titular în anumite contracte poate întâmpina dificultăți.

Taxele pentru succesiune sunt compuse din onorariu notarial, taxa pentru cartea funciară și impozitul către stat.
Onorariul notarial se calculează în funcție de valoarea bunurilor pe care le avea defunctul în momentul decesului iar impozitul către stat se plătește doar în cazul în care succesiunea a fost dezbătută la mai mult de doi ani an după momentul decesului și reprezintă 1% din valoarea imobilelor defunctului.

Durata succesiunii la notar poate fi de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de cât de repede puteți face rost de toate catele cerute de notar.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Cabinet de avocat Alexandru Mușătoiu – sună-ne la 0755627706 sau programează o întrevedere.

Avocat succesiune Timișoara - Moștenire - Alexandru Mușătoiu
Partaj succesoral | Ieșire din indiviziune

Pentru acțiuni de succesiune, ieșire din indiviziune sau împărțire legală a moștenirii, apelează la un avocat cu experiență specializat în succesiune. Biroul nostru te poate ajuta să lupți în instanță pentru drepturile tale și să obții bunurile pe care le dorești.
Programează o întrevedere