Noutăți

3 minute - Timp de citire (560 cuvinte)
imobiliare-impozit-tranzactii-2023
4
  16-02-2023
  4554
  0

Imobiliare – impozitul plătit la vânzarea imobilelor în 2023

Din 1.01.2023, se percepe impozit pe venitul din vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul personal și când prețul este mai mic de 450.000 lei. Astfel, vânzătorul nu mai este scutit, ca până acum, de plata acestui impozit către stat.

În acest sens, OG nr. 16/2022 modifică al. 1 art. 111 Cod Fiscal după cum urmează:

(1) La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.”

1. Impozit vânzare imobil sub 3 ani

La vânzarea imobilului - apartament, casă, teren - deținut de mai puțin de 3 ani, proprietarul va plăti un impozit de 3% din valoarea bunului.

2. Impozit vânzare imobil peste 3 ani

Dacă proprietarul vinde un imobil deținut de mai mult de 3 ani, va datora un impozit de 1%, beneficiind astfel de o reducere de 2% față de vânzarea sub 3 ani.

3. Unde se plătește impozitul?

Impozitul pe venitul din vânzarea imobilelor se achită la notar în ziua semnării contractului. Notarul virează impozitul în contul statului până la data de 25 a lunii următoare. Impozitul nu este un venit al notarului și nu se pot percepe comisioane pentru încasarea și transferul lui.

4. Cazuri particulare

Când există mai mulţi coproprietari (de exemplu: soții care vând un imobil dobândit în timpul căsătoriei sau frații care vând o casă moștenită), impozitul se calculează tot la valoarea tranzacției, indiferent de numărul de coproprietari şi a cotelor deținute. De exemplu, când vânzătorii sunt soți, impozitul se calculează pentru întreaga valoare a imobilului, nu pentru fiecare proprietar separat.

Vânzarea imobilelor între rude până la gradul al III-lea, inclusiv între părinți și copii, bunici, frați sau între soți, nu este scutită de impozit, conform art. 111 al. 2 Cod Fiscal. Doar la donația între rude nu se plătește impozit.

5. Persoanele juridice

Persoanele juridice, dezvoltatorii imobiliari nu datorează plata impozitului definit de art. 111. Acest articol reglementează numai impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

6. Cetățenii străini

Cetățenii străini care vând o proprietate deținută în România sunt impozitați ca și cetățenii români.  În vederea impozitării, străinii fără cetățenie română trebuie să obțină și numărul de identificare fiscală (NIF) de la ANAF.

7. Vânzarea prin executare silită

În cazul vânzării prin executare silită, dacă termenul de 10 zile inclusiv pentru declararea fiscală a venitului a expirat, organul de executare silită sau cumpărătorul va solicita organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere prin depunerea documentaţiei aferente transferului conform procedurilor legale.

8. Vânzarea construcțiilor noi sau neterminate

La vânzarea construcțiilor noi sau neterminate și al terenului aferent, data dobândirii pentru calculul impozitului se determină astfel:

  • construcţii noi: data dobândirii este cea a încheierii procesului-verbal de recepție finală, conform legii
  • construcţii neterminate: data dobândirii se calculează de la momentul dobândirii dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor sale asupra terenului (Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa