Noutăți

9 minute - Timp de citire (1845 cuvinte)
modificari-fiscale-2024
3
  29-10-2023
  3973
  0

Modificările fiscale din 2024 explicate pe larg

Modificări fiscale importante intră în vigoare din 2024 și unele chiar de la 01.11.2023. Unele dintre acestea presupun modificări logistice sau modificări ale fluxului documentelor, de aceea e indicat să ne pregătim din timp. Să le trecem în revistă.

 1. Pentru salariați vor avea loc următoarele modificări:
 • Angajații din domeniul IT nu vor mai fi scutiți de impozitul pe venit. Începând de la 1 noiembrie 2023, va fi impozitat cu 10% impozitul pe venit care depășește suma de 10.000 lei brut/lună.
  • Până acum angajații IT erau scutiți de impozitul pe venit indiferent de valoarea salariului brut.
 • Începând cu 1 ianuarie 2024, se va aplica CASS de 10% la tichetele de masă și voucherele de vacanță. Așadar, salariații vor primi cu 10% mai puțin din valoarea acestor tichete.
  • Până la 31 decembrie 2023 aceste tichete vor fi scutite în continuare de plata CASS.
 • Salariații din construcții și agricultură nu vor mai fi scutiți de plata CASS, începând cu 1 noiembrie 2023.
  • Până acum, aceștia erau scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în limita unui salariu brut de 10.000 de lei.
 • Începând cu 1 noiembrie 2023, angajații IT cu un venit minim de 10.000 euro/an, sunt scutiți de cota CAS corespunzătoare fondului de pensii administrat privat (cota 4,75% începând cu anul 2024) în limita unui salariu brut de 10.000 lei.
 • Pentru angajații din construcții și agricultură, începând cu 1 noiembrie 2023, va fi obligatorie contribuția asiguratorie de muncă (CAM) indiferent de venituri.
 • Angajații din construcții și agricultură plăteau CAM în procent de 0,33% în limita unui salariu brut de 10.000 lei.
 1. În ceea ce privește Taxa pe Valoare Adăugată- TVA, începând cu 1 ianuarie 2024:
 • Pentru locuințele cu o valoare maximă de 600.000 lei (exclusiv TVA) și suprafața utilă de maxim 120 mp, inclusiv terenul pe care sunt amplasate, TVA va crește de la 5% la 9%. Cota se aplică doar în cazul achiziționării unei singure locuințe, pentru restul se va aplica TVA de 19%, indiferent de valoarea sau spațiul util al acestora.
  • Pentru locuințele pentru care s-a achitat un avans până la data de 31 decembrie 2023, se va beneficia de TVA 5% dacă livrarea locuinței se va efectua până la sfârșitul anului viitor.
  • La achiziționare, cumpărătorii vor da o declarație la notar dacă au mai cumpărat și alte locuințe cu cota de TVA redusă.
 • Pentru produsele eco și bio, TVA va crește de la 5% la 9%.
 • Pentru serviciile din centrele fitness TVA va crește de aproape patru ori, de la 5% la 19%.
 • Pentru livrarea și instalarea panourilor voltaice, pompelor de căldură și a panourilor solare termice, TVA va crește de la 5% la 9%.
 • Evenimentele sportive, cinematografele, evenimentele culturale și expozițiile vor fi afectate de o creștere a TVA-ului de la 5% la 9%.
 • Pentru alimentele care conțin zahăr adăugat al cărui conținut total de zahăr este de minim 10g/100g TVA va crește de la 9% la 19%.
 1. Pentru microcompanii, începând cu 1 ianuarie 2024, vor exista două cote de impozitare:
 • 1% din venituri pentru companiile care nu fac parte din domeniul HoReCa, medicină, IT, stomatologie și a căror cifră anuală de afaceri este sub 60.000 euro;
 • 3% pentru firmele care activează în domeniile menționate mai sus și pentru cele care au cifra de afaceri între 60.000 și 500.000 de euro.
 • Criteriile pentru a plăti impozit pe venit rămân aceleași ca și anul trecut:
 1. Venituri din consultanță mai mici de 20% din veniturile totale;
 2. Au cel puțin un salariat cu normă întreagă;
 3. Au asociați sau acționari care dețin peste 25% din companie.
 • Se adaugă un nou criteriu:
 1. Firmele din domeniile HoReCa, medicină, IT și stomatologie vor plăti impozit de 3% chiar dacă cifra de afaceri este sub 60.000 de euro.
 1. Pentru PFA-uri, începând cu 1 ianuarie 2024:
 • PFA-urile care obțin venituri mai mici de 60 de salarii minime brute pe țară vor plăti CASS de 10% aplicat la venitul net.
  • Până la 31 decembrie 2023, acestea plăteau CASS în limita a 24 de salarii minime brute pe țară.
 • PFA-urile care obțin venituri nete sub 6 salarii minime brute nu datorează CASS dacă obțin venituri din salarii anuale (sau venituri din alte surse) mai mari de 6 salarii minime brute.
 • La calcularea CASS, din totalul veniturilor (din chirii, dividente etc.), vor fi excluse veniturile obținute din activitatea de PFA și se vor aplica plafoane separate pentru ambele tipuri de venituri.
  • Până la 31 Decembrie 2023 pentru calculul CASS se adunau veniturile din activitate cu cele din chirii, dividente , vânzări de acțiuni, dobânzi.
 • CASS plătit de PFA vor deveni cheltuieli deductibile.
  • Până acum doar CAS era deductibilă.
 1. În ceea ce privește taxele locale, începând din 1 ianuarie 2024:
 • Persoanele fizice care dețin clădiri rezidențiale cu o valoare mai mare de 2.500.000 de lei vor plăti un impozit suplimentar de 0,3% la diferența dintre valoarea înregistrată la primărie și limita plafonului de 2.500.000 de lei.
  • Pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice și pentru clădirile deținute de persoane juridice, taxele rămân neschimbate.
 • Persoanele fizice care dețin autoturisme cu valoare mai mare de 375.000 de lei vor plăti un impozit suplimentar de 0,3% la diferența dintre valoarea de achiziție și limita plafonului de 375.000 de lei.
 • Impozitul special va trebui declarat la primărie până la data de 31 decembrie 2024.
 1. În ceea ce privește operațiunile cash, începând cu 1 ianuarie 2024:
 • Pentru tranzacțiile cash între persoane fizice și companii se impune un plafon zilnic de 5.000 de lei în limita căruia se pot face plăți și încasări reprezentând livrări, achiziții de bunuri sau servicii, dividente, cesiuni creanțe, împrumuturi sau restituiri sau finanțări.
   • Până acum plafonul era de 10.000 de lei.
  • Pentru tranzacțiile care depășesc 5.000 de lei se va aplica o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.
   • Până acum amenda era de 10%.
  • Plafonul nu se aplică pentru plata salariilor.
  • Facturile care depășesc 5.000 de lei vor putea fi plătite cu numerar în limita a 5.000 de lei iar restul va putea fi plătit doar prin bancă.
 • Tranzacțiile cash între 2 persoane fizice se vor putea face în limita unui plafon zilnic de 10.000/tranzacție până în 31 decembrie 2024.
   • Până acum plafonul era de 50.000 de lei
  • Pentru tranzacțiile care depășesc 10.000 de lei se va plăti o amendă de 25% din sumele care depășesc plafonul.
   • Până acum amenda era de 10%.
 • Între două persoane juridice:
  • Se pot încasa plăți de la o persoană juridică în limita a 1.000 de lei pe zi;
   • Vechiul plafon era de 5.000 de lei;
  • Se aplică amenda de 25% pentru sumele care depășesc 1.000 de lei;
   • Amenda era de 10% până acum;
  • Magazinele cash & carry pot încasa cash în limita a 2.000 de la o persoană juridică;
  • Se pot face plăți către persoane juridice în limita a 1.000 de lei/persoană zilnic, dar nu mai mult de un plafon total zilnic de 2.000 lei;
   • Vechiul plafon era de 5.000 de lei/persoană zilnic;
  • Pentru sumele care depășesc 1.000 de lei/persoană amenda va fi 25%;
   • Până acum amenda era de 10%;
  • Se pot efectua plăți către angajați pentru avansuri spre decontare folosite pentru plata furnizorilor în limita unui plafon zilnic de 1.000 de lei pentru fiecare angajat.
  • Plafonul nu se aplică pentru plata diurnei și a cheltuielilor aferente deplasărilor (transport, cazare).
 • La registrul de casă:
  • Persoanele juridice nu pot avea în casierie mai mult de 50.000 de lei cash/zi. Sumele care depășesc plafonul vor trebui depuse în conturile bancare ale persoanelor juridice în cel mult 2 zile lucrătoare.
  • La sumele care depășesc 50.000 de lei va fi aplicată o amendă de 25%.
  • Prin excepție, vor fi admise peste acest plafon doar sumele aferente plății salariilor.
 1. În ceea ce privește E-Factura, începând cu 1 ianuarie 2024:
 • Toate firmele și PFA-urile, indiferent dacă sunt sau nu plătitoare de TVA, care au clienți alte firme/PFA-uri, vor trebui să folosească sistemul e-factura;
 • Înregistrarea se va face prin depunerea declarației 084 pe care o găsiți aici;
 • În contabilitate vor fi înregistrate doar facturile care au fost trimise/primite prin sistemul e-factura;
 • Nu vor mai putea fi deduse cheltuielile și TVA-urile de pe facturi care nu au fost primite prin acest sistem.
 • În cazul în care este necesară stornarea unei facturi, destinatarul trebuie să înștiințeze emitentul facturii, iar factura corectată va fi transmisă prin sistemul e-factura;
 • Amenzile pentru cei care nu folosesc sistemul e-factura pentru transmiterea facturilor, vor fi între 1.000 și 10.000 de lei.
 • Pentru facturile înregistrate după data de 1 iulie 2024 care nu au fost transmise prin sistemul e-factura va fi aplicată o amendă egală cu suma TVA-ului înscris pe factură.
 1. Pentru companiile cu cifra de afaceri anuală mai mare de 50.000.000 de euro:
 • Începând cu 1 ianuarie 2024, firmele care în anul precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro și care au determinat un impozit pe profit de la începutul anului fiscal mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri vor fi obligați să plătească impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.
 • Impozitul minim pe cifra de afaceri se calculează astfel: IMCA=1% x (VT-Vs-I-A), unde:
  • IMCA - este impozitul minim pe cifra de afaceri, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul.
  • VT - venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz;
  • Vs - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, după caz, reprezentând: (i) veniturile neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24; (ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; (iii) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; (iv) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I; (v) veniturile din subvenţii; (vi) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; 5 (vii) veniturile reprezentând accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli;
  • I - valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024;
  • A - amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.
 • Impozitul pe profit, care se compară cu impozitul minim pe cifra de afaceri, este impozitul pe profit rezultat după deducerea sponsorizării, nivelului de capitalizare și nu se scad sumele reprezentând creditul fiscal extern. Impozitul pe profit scutit, potrivit art. 22 (profit reinvestit), nu se scade din impozitul minim pe cifra de afaceri. Din impozitul minim pe cifra de afaceri se scade suma acordată ca sponsorizare, reprezentând valoarea cea mai mică dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit.

Pentru orice neclarități sau lămuriri suplimentare, puteți contacta cabinetul nostru de avocatură și vă vom pune la dispoziție serviciile unui expert contabil cu peste 25 de ani de experiență.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa