• (61 voturi)
  • 02/05/2020
  • 8676

Divorț rapid. Divorț prin acord

Un avocat bun în drept civil, respectiv dreptul familiei, divorț, partaj, știe că procedura divorțului reprezintă un moment traumatizant în viața clientului său. Divorțul rapid, amiabil, prin acordul soților, poate scurta această perioadă neplăcută. Cu toate acestea, fiecare caz de divorț în parte trebuie analizat prin prisma particularităților sale și hotărât care este cea mai bună abordare. Deși divorțul prin acord se poate desfășura și în fața unui notar public, un avocat vă va recomanda calea instanței judecătorești pentru faptul că o sentință judecătorească va fi tot timpul mai ”puternică” decât un certificat emis de un notar, cu alte cuvinte, se bucură de o prezumție irefragabilă de validitate și nu poate fi atacată pentru viciile ce pot afecta un act juridic civil, chiar autentic, așa cum este cel emis de un notar public.

Cererea de divorț prin acord poate fi semnată de ambii soți sau de mandatarul lor comun, respectiv de avocat. Cu alte cuvinte, dacă ați hotărât amândoi în mod irevocabil că vreți să divorțați, trebuie să mergeți împreună la același avocat pentru a urma calea mai rapidă a divorțului prin acord.

Pe lângă acordul cu privire la divorț, este recomandat să cădeți de acord și asupra accesoriilor atașate unei cereri de divorț, respectiv numele purtat după divorț, stabilirea domiciliului copiilor minori atunci când este cazul, exercitarea autorității părintești, programul de vizită, pensia de întreținere datorată minorilor sau unuia dintre soți, partajul bunurilor comune etc. Dacă doriți ca pronunțarea divorțului să fie cât mai rapidă, partajul bunurilor comune poate face obiectul unui proces ulterior.

Trebuie precizat că în situația divorțului prin acord, instanța judecătorească nu va reține culpa unuia dintre soți pentru destrămarea căsătoriei și nu va face mențiune despre aceasta în hotărârea de divorț, ceea ce poate avea diverse efecte juridice în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte – de exemplu nu se vor putea solicita despăgubiri pentru prejudiciile materiale sau morale suferite în urma divorțului și nici o prestație compensatorie, condiția pentru acordarea unor astfel de despăgubiri fiind reținerea culpei celuilalt soț.

Pentru acest motiv, trebuie analizat fiecare caz în parte, respectiv analizate motivele care au dus la destrămarea căsătoriei și optat pentru cea mai bună variantă dintre cele oferite de lege.

*Serviciile noastre în acest domeniu pot fi vizualizate aici.

Ultima modificare 19/09/2021