Noutăți

2 minute - Timp de citire (308 cuvinte)
energia-verde-2023-1
5
  26-02-2023
  1363
  0

Investițiile în energie verde simplificate

În condițiile necesității atingerii obiectivelor fixate de către Uniunea Europeană în sensul tranziției către o energie curată, România a adoptat o serie de măsuri menite să faciliteze procesul de dezvoltare a metodelor specifice producerii energiei din surse regenerabile.

Un pas important în această direcție a fost reprezentat de modificările aduse în 2022 Legii fondului funciar nr. 18/1991, care presupun, printre altele:

(i) exceptarea obiectivelor de investiție specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile de la interdicția de amplasare a unor astfel de construcții pe terenuri agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate de până la 50 ha și

(ii) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole menționate în cadrul anteriorului punct (i) urmând a se realiza prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru suprafețe mai mari de 1 ha.

Din data de 13 ianuarie 2023 a intrat în vigoare Legea 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcți care aliniază dispozițiile art. art. 92 din Legea 18/1991 privind fondul funciar cu dispozițiile art. 111 din Legea 50/1991.

Astfel, pentru investițiile ce au ca obiect producerea de energie electrică din surse regenerabile pe terenuri agricole situate în extravilan, nu mai este necesară elaborarea, avizarea și a aprobarea, în prealabil, a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a unei documentații de urbanism în vederea introducerii acestora în intravilanul unităților administrativ-teritoriale și obținerii autorizației de construire.

Beneficiază de aceste dispoziții legale obiectivele de investiții ce urmează a fi construite pe terenuri agricole de clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, păşune, vii şi livezi, precum şi pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în suprafață de maximum de 50 ha.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa