Noutăți

4 minute - Timp de citire (720 cuvinte)
Convenția matrimonială – ce înseamnă și cui folosește?
24
  19-09-2020
  12487
  0

Convenția matrimonială – ce înseamnă și cui folosește?

Convenția matrimonială se întocmește de către avocați specializați în dreptul familiei, drept civil, și se semnează în fața notarului public. Reprezintă un contract între soți sau viitori soți prin care aceștia derogă de la regimul comunității legale de bunuri, prevăzut de Codul civil, bineînțeles între anumite limite.

Cu alte cuvinte, când te căsătorești și nu închei o convenție matrimonială, ți se va aplica automat regimul comunității legale de bunuri – adică bunurile (sau banii care înlocuiesc bunurile în caz de vânzare) dobândite înainte de căsătorie rămân bunurile tale proprii, iar bunurile dobândite în timpul căsătoriei devin bunuri comune în devălmășie. Există, desigur, și aici excepții, nu chiar toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei devin bunuri comune (de exemplu moștenirea după părinții tăi nu este bun comun ci al tău propriu – cu excepția cazului în care părinții tăi ar fi prevăzut expres că moștenirea va reprezenta un bun comun – ceea ce în practică nu se întâmplă mai niciodată) însă nu insistăm acum asupra regimului comunității legale de bunuri.

În schimb, printr-o convenție matrimonială poți modifica regimul prevăzut de lege, în anumite limite. Convenția matrimonială nu este o piedică în calea dragostei sau vreun impediment în desfășurarea normală a căsătoriei și a relației de cuplu. Ea se referă strict la bunuri și regimul aplicabil acestora atâta timp cât convenția va exista.  

Primul și unul din cele mai importante lucruri de care trebuie să ții seama atunci când optezi pentru o convenție matrimonială este că aceasta va fi publică și orice persoană poate avea acces la ea, la cerere. Convenția se înscrie în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale și, în funcție de ce se prevede în ea, se poate înscrie în cartea funciară, registrul comerțului etc. Prin urmare, dacă ești de părere că segmentul financiar al familiei trebuie să rămână discret, nu îți recomandăm o convenție.

Dacă hotărăști să închei o convenție matrimonială, ai 2 opțiuni: regimul separației de bunuri și regimul comunității convenționale.

    1. Regimul separației de bunuri.

Pentru acest regim, notarul întocmește un inventar al bunurilor dobândite înainte de căsătorie dar se poate întocmi un inventar și pentru bunurile dobândite în timpul căsătoriei. Desigur, inventarul va fi atașat convenției matrimoniale, fiind public. Bunurile dobândite de soți împreună vor aparține acestora în propietate comună pe cote-părți (nu devălmășie cum presupune regimul comunității legale). De asemenea, niciunul din soți nu poate răspunde pentru datoriile celuilalt soț, cu excepția celor asumate pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și creșterea copiilor.

Exemplu: dacă cumperi 2 mașini în timpul căsătoriei și sunt înscrise în inventarul menționat mai sus, chiar dacă una este folosită de soț/soție, este proprietatea ta, nu se mai pune problema să demonstrezi ulterior dreptul de proprietate sau faptul că a fost cumpărată din banii tăi.

    2. Regimul comunității convenționale.

Acest regim seamănă cu actul constitutiv al unei societăți comerciale. Potrivit art. 367 din Codul Civil:
În cazul în care se adoptă comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

  1. includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) şi c);
  2. restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la art. 351 lit. c);
  3. obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă;
  4. includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunităţii;*
  5. modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.

*Clauza de preciput înseamnă că soțul supraviețuitor poate prelua unul sau mai multe din bunurile comune înainte de partajul moștenirii între ceilalți moștenitori, în cazul, evident, al decesului celuilalt soț.

Regimul matrimonial poate fi schimbat după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, ori de câte ori se dorește. Atenție însă, dacă modificările se produc pentru a frauda un creditor și a micșora posibilitatea acestuia de recuperare a datoriei, legea prevede dreptul acestuia de a se opune acestor modificări.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa