Noutăți

7 minute - Timp de citire (1446 cuvinte)
Publicitatea înșelătoare și vaccinarea copiilor
8
  01-06-2021
  2709
  0

Publicitatea înșelătoare și vaccinarea copiilor

Campania publicitară privind vaccinul anti-covid-19 precum și vaccinarea copiilor au făcut obiectul a 2 sesizări formulate de către Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept*, pe care vi le prezentăm mai jos.

Cu privire la campania publicitară:

„La data de 01.06.2021, Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a sesizat Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România cu privire la publicitatea înșelătoare privind vaccinurile COVID-19, solicitând ANMDMR:

1. să procedeze la îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 95/2006, pentru interzicerea publicității, precum și interzicerea publicității înșelătoare privind medicamentele (vaccinurile COVID-19 autorizate în România), precum și a celor ce nu au autorizație valabilă pe piață în România;

2. să dispună încetarea publicității înșelătoare pentru materialele publicitare deja publicate, precum și interzicerea publicității materialelor publicitare înșelătoare care nu au fost încă publicate.

În conținutul sesizării, CASD a arătat că potrivit dispozițiilor Legii nr. 95/2006:
- pentru vaccinurile COVID-19 autorizate în România, ca urmare a faptului că acestea se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (PRF), este interzisă publicitatea destinată publicului larg, conform dispozițiilor art. 813 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006. Totodată, este interzisă publicitatea acestora deoarece sunt medicamentele prescrise și eliberate în sistemul asigurărilor de sănătate, conform dispozițiilor art. 813 alin. (3) din Legea nr. 95/2006;
- pentru orice medicament este interzisă publicitatea înșelătoare și, totodată, trebuie prezentat medicamentul obiectiv, fără să îi fie exagerate proprietățile;
- este interzisă publicitatea medicamentelor care nu au autorizație de punere pe piață valabilă în România.

Totodată, a arătat că din conținutul clipurilor video postate pe canalul de youtube RO Vaccinare se poate observa că acestea au fost realizate și promovate cu scopul de a promova consumul de medicamente (vaccinarea cu vaccinuri COVID-19), reprezentând o formă de publicitate pentru aceste medicamente.

Or, toate aceste clipuri video au fost realizate cu încălcarea dispozițiilor exprese prevăzute de Legea nr. 95/2006. Astfel:
- Nu conțin informații enumerate în rezumatul caracteristicilor produsului, nu încurajează utilizarea rațională a medicamentului, nu îl prezintă obiectiv și îi exagerează proprietățile, publicitatea fiind înșelătoare. Din aceste motive sunt încălcate dispozițiile art. 812 din Legea nr. 95/2006;
- Lasă impresia că nu este necesară o consultație medicală, sugerează că efectul vaccinului este garantat și nu este însoțit de reacții adverse, sugerează că starea de sănătate a subiectului poate fi îmbunătățită prin vaccinare, sugerează că starea de sănătate a subiectului poate fi afectată dacă nu se utilizează medicamentul, oferă în termeni inadecvați și înșelători asigurări privind vindecarea, fiind încălcate dispozițiile art. 816 din Legea nr. 95/2006.

Mai mult, se poate constata că în aceste clipuri publicitare, cu toate că ele vizează promovarea destinată stimulării vaccinării nu se prezintă nicio informație privind vaccinul și efectele lui, prezentându-se vaccinarea nu ca un act medical efectuat în scop terapeutic, ci ca o acțiune prin care dobândești niște drepturi, ceea ce contravine tuturor legilor în vigoare.

Apreciem ca fiind cel putin curioasă, dar de fapt distorsionată din punct de vedere medical, promovarea unui medicament sau tratament cu justificări legate de orice altceva decât strict de sănătate (călătorii, interacțiunea cu familia extinsă sau prieteni etc).

Mai mult, am arătat că este necesar ca Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, în exercitarea rolului care îi revine potrivit Legii nr. 95/2006, să fac un apel public către toți cetățenii și reprezentanții autorităților publice pentru a se abține de la a face declarații publice cu scopul efectuării unei publicități înșelătoare privind vaccinurile Covid-19. ”

Găsiți sesizarea aici.

Cu privire la vaccinarea copiilor:

„La data de 01.06.2021, Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România ca, în exercitarea atribuțiilor ce vă revin potrivit Legii nr. 95/2006, să procedeze, de urgență, la întreprinderea demersurilor necesare pentru stoparea vaccinării copiilor sub 16 ani cu vaccinul Cominarty și a copiilor sub 18 cu restul vaccinurilor Covid-19, ca urmare a faptului că nu există autorizații de punere pe piață pentru vaccinurile COVID-19 pentru aceste categorii de vârstă.

În mod eronat s-a transmis în mediul public că la data de 28 mai 2021 EMA ar fi autorizat vaccinul Cominarty pentru a fi administrat copiilor cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani.

În realitate, la data de 28 mai, a fost adoptat numai un aviz pozitiv (de către Comitetul pentru medicamente de uz uman din cadrul EMA) prin care s-a recomandat modificarea condițiilor autorizației de introducere pe piață pentru vaccinul Cominarty în sensul aprobării unei extinderi a autorizației pentru ca vaccinul să fie administrat și copiilor cu vârsta între 12-16 ani.

Avizul privind recomandarea a fost transmis către Comisia Europeană care urmează să ia o decizie cu privire la această recomandare de extindere a autorizației de introducere pe piață a vaccinului Cominarty.

Celelalte vaccinuri COVID-19 au autorizație de introducere pe piață numai pentru administrarea lor adulților cu vârsta de peste 18 ani.

Drept urmare, nu există autorizații de introducere pe piață a vaccinurilor Covid -19 pentru copii și drept urmare aceștia nu pot fi vaccinați, deoarece vaccinurile nu pot fi puse pe piață pentru aceaste categorii de vârstă (sub 16 ani pentru Cominarty, sub 18 ani pentru celelalte vaccinuri).”

Găsiți sesizarea aici.

*Asociația ”Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept” este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, non-profit, non-guvernamentală şi apolitică.
Asociația are ca scop:
(1) Apărarea, promovarea, afirmarea, respectarea, protejarea, consolidarea și susținerea prin toate mijloacele legale a:
a) statului de drept și a democrației în România și în lume;
b) drepturilor și libertăților individuale garantate de Constituția României și legislația internă, precum și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale, și toate convențiile și tratatele ratificate de România ce ar promova astfel de valori;
c) României ca stat național, suveran și independent, unitar şi indivizibil;
d) democrației constituționale în România;
e) suveranității naționale;
f) desfășurării de alegeri libere, corecte și periodice;
g) separației și echilibrului puterilor in stat;
h) dreptului la apărare și la un proces echitabil în toate componentele sale;
i) accesului liber la justiție;
j) dreptul la libertate și siguranță;
k) statutului și independenței judecătorilor, precum și a independenței puterii judecătorești atât în ansamblul său, cât și în raport cu celelalte puteri din stat;
l) statutului procurorilor, în limitele stabilite de Constituție și lege;
m) intereselor cetățenești;
n) liberei dezvoltări a personalității umane, dreptății și pluralismul politic în România și în lume;
o) libertății de exprimare, inclusiv a libertății presei;
p) libertății de conștiința, inclusiv a libertății religioase;
q) accesului la informații de interes public;
r) nediscriminării;
s) intereselor naționale ale României în Uniunea Europeană și în raport cu celelalte state membre din UE;
t) resurselor, valorilor si tradițiilor românești.
(2) Identificarea, apărarea, reprezentarea, protejarea și susținerea persoanelor a căror drepturi și libertăți individuale au fost încălcate ori au fost victime ale abuzurilor statului sau erorilor judiciare.
(3) Îmbunătățirea condițiilor din locurile privative de libertate (arest preventiv, detenție, etc.) și sprijinirea integrării și reinserției sociale a celor privați de libertate, atât prin elaborarea, susținerea și/sau promovarea de modificări legislative, cât și prin asigurarea că drepturile celor privați de libertate sunt respectate.
(4) Buna, legala, transparenta, echitabila și profesionista funcționare a:
a) Autorităților și instituțiilor publice;
b) Autorității judecătorești.
(5) Creșterea transparentei, eficienței, independenței, imparțialității, performanței, responsabilității și profesionalismului în justiție, inclusiv în justiția europeană, cea de la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea de la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului.
(6) Respectarea de către autoritățile și instituțiile publice care se ocupă de securitatea și apărarea națională a atribuțiilor ce le revin în limitele stabilite de Constituție și lege.
(7) Prezentarea unei situații factuale reale, în vederea evaluării corecte și obiective a situației din Romania în pozițiile și rapoartele de țară emise de organismele internaționale (cum ar fi, dar nu limitat la, rapoartele emise în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, cele emise de Departamentul de Stat al SUA, Comisia Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Organizația Națiunilor Unite, GRECO, Comisia de la Veneția).
(8) Implicarea în dezbaterile, discuțiile și acțiunile de la nivelul Uniunii Europene în vederea apărării, promovării și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor români, precum și a suveranității și a intereselor naționale ale României.
(9) Susținerea României într-o Uniune Europeană a națiunilor suverane, în care ordinea constituțională și drepturile României sunt recunoscute, respectate și egale cu ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
(10) Inițierea, promovarea și susținerea emiterii de acte normative la nivelul Uniunii Europene care să respecte și să protejeze caracterul național, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României, precum și resursele, valorile, tradițiile românești, drepturile și libertățile cetățenilor.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa