Noutăți

2 minute - Timp de citire (497 cuvinte)
promisiune-de-vanzare
4
  05-04-2023
  1310
  0

Promisiunea de vânzare-cumpărare

Antecontractul de vânzare-cumpărare are rolul de a angaja obligația promitentului de a vinde bunul promis și a beneficiarului de a cumpăra respectivul bun. Conform art.1279 Cod Civil  promisiunea de a contracta trebuie să conțină “toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa promisiunea” dar și detalii cu privire la bunul ce urmează a fi vândut, modul în care se va desfășura tranzacția, momentul în care aceasta va fi încheiată.

De exemplu, în cazul imobilelor cumpărate de la un dezvoltator imobiliar antecontractul de vânzare-cumpărare trebuie să conțină toate informațiile privitoare la structura lui finală (număr de camere, finisaje folosite, suprafața totală, mobilier și electrocasnice dacă este cazul etc.) precum și suma exactă care va trebui achitată la finalul lucrărilor. De multe ori dezvoltatorii evită să stabilească un preț fix pentru a putea mai apoi să speculeze creșterea prețurilor la materiale și să vă ceară bani în plus. Dacă ați stabilit să achitați în rate asigurați-vă că menționați în contract toate aspectele legate de plata lor. Dacă urmează să contractați un credit pentru achiziție, de asemenea, menționați expres în promisiune.

Atunci când bunul vizat în promisiunea de vânzare-cumpărare este un teren (intra/extravilan, agricol) în antecontract trebuie specificate suprafața, numărul cadastral dacă există, vecinii, coordonatele (tarla/parcelă), prețul convenit pentru vânzare precum și data la care va avea loc vânzarea.

Pot încheia o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un bun care nu este al meu?

Antecontractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat chiar dacă bunul vizat nu se află în proprietatea promitentului-vânzător, cu condiția ca în momentul în care contractul de vânzare cumpărare va fi semnat acesta să aibă drept de proprietate asupra bunului. Ca exemplu, puteți încheia o promisiune pentru vânzarea unui teren sau a unei case pe care urmează să le moșteniți de la părinți și asupra cărora veți deveni proprietar la momentul semnării contractului autentic de vânzare-cumpărare.

Ce se poate întâmpla dacă nu respect promisiunea de vânzare-cumpărare?

Trebuie spus că antectontractul de vânzare-cumpărare nu are caracter translativ de proprietate însă obligațiile izvorâte din acesta sunt obligații de a face și neexecutarea lor dă naștere unui drept de creanță în patrimoniul părții prejudiciate. În cazul în care una dintre părți nu își respectă promisiunea, partea care şi-a îndeplinit propriile obligaţii poate solicita instanței, în termen de 6 luni de la data la care trebuia încheiat contractul final, să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract.

În cazul în care, de exemplu, cumpărătorul nu mai dorește să finalizeze contractul, din motive imputabile vânzătorului, el poate să ceară instanței rezoluțiunea antecontractului și înapoierea prețului sau daunele interese aferente.

Antecontractul poate fi notat în Cartea Funciară?

Promisiunea de vânzare-cumpărare poate fi înscrisă în Cartea Funciară de oricare dintre părți, cu două condiții:

  1. promitentul-vânzător să fie înscris în cartea funciară ca titular al dreptului promis;
  2. antecontractul sau promisiunea de vânzare-cumpărare să prevadă termenul la care urmează a fi încheiat contractul autentic.

În concluzie, aveți grijă ce semnați și notați promisiunea în Cartea Funciară tot timpul.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa