Noutăți

4 minute - Timp de citire (719 cuvinte)
procesatori-plati-0224
2
  12-02-2024
  256
  0

Noi obligații pentru prestatorii de servicii de plată

Reforma fiscală continuă anul acesta cu noi modificări ce vor fi aduse Codului fiscal, pe lângă deja celebra Lege 296/2023 și Ordonanța 115/2023.  Este vorba despre PL-x nr. 815/2023 care a primit deja aviz favorabil din partea Senatului și urmează să fie dezbătut la Camera Deputaților.

Proiectul prevede, printre altele, noi obligații  pentru prestatorii de servicii de plată online. Aceștia vor trebui să păstreze evidențe ale beneficiarilor acestor servicii și să le pună la dispoziția organelor fiscale competente să efectueze controale. 

Care sunt prestatorii de servicii de plată vizați de aceste modificări?

Potrivit pct. 6 din proiectul de lege coroborat cu art. 2 din Legea 209/2019, în categoria prestatorilor de servicii de plată sunt incluse:

 1. instituții de credit în sensul art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, care desfășoară activitate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 cu modificările și completările ulterioare;
 2. instituții emitente de monedă electronică în sensul legislației privind activitatea de emitere de monedă electronică;
 3. furnizori de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil;
 4. instituții de plată în sensul prezentei legi;

Prin aceste prevederi se dorește implementarea în legislația națională a prevederilor Directivei Europene 2020/284  în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată. Directiva are ca scop combaterea fraudei în domeniul Taxei pe Valoare Adăugată prin transmiterea în sistemul electronic central de informații referitoare la plăți, denumit CESOP, a anumitor informații cu privire la beneficiarii acestor servicii.

Ce fel de plăți vor fi monitorizate prin CESOP?

Potrivit proiectului, obligația de a păstra evidențele beneficiarilor acestor sisteme de plată online se aplică doar în cazul plăților transfrontaliere, adică în cazul în care una dintre părți se află într-un alt stat membru. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să păstreze evidențele beneficiarilor atunci când în cursul unui trimestru se înregistrează peste 25 de plăți transfrontaliere către același beneficiar.  

Ce informații trebuie să conțină evidențele păstrate de prestatorii de servicii de plată?

Conform pct. 6 alin (11) din PL-x nr. 815/2023, următoarele informații vor trebui să se regăsească în evidențele prestatorilor de servicii de plată:

 1. codul BIC sau orice alt cod de identificare comercială care identifică fără echivoc prestatorul de servicii de plată;
 2. numele sau denumirea comercială a beneficiarului plății, astfel cum figurează în evidențele prestatorului de servicii de plată;
 3. dacă este disponibil, orice cod de înregistrare în scopuri de TVA sau alt cod fiscal național al beneficiarului plății;
 4. codul IBAN sau, în absența codului IBAN, orice alt identificator care identifică fără echivoc și furnizează locația beneficiarului plății;
 5. codul BIC sau orice alt cod de identificare comercială care identifică fără echivoc și furnizează locația prestatorului de servicii de plată care acționează în numele beneficiarului plății, în cazul în care beneficiarul primeşte fonduri fără să aibă un cont de plăți;
 6. dacă este disponibilă, adresa beneficiarului plății, astfel cum figurează în evidențele prestatorului de servicii de plată;
 7. detaliile privind orice plată transfrontalieră, astfel cum este prevăzută la alin.(3);
 8. detaliile privind orice restituire a unei plăți, astfel cum este identificată ca fiind legată de plățile transfrontaliere prevăzute la lit. g).

De asemenea, la informațiile de la literele g) și h) ale punctului anterior se vor adăuga următoarele:

 1. data și ora efectuării plății sau a restituirii plății;
 2. valoarea și moneda plății sau a restituirii plății;
 3. statul membru de origine al plății primite de sau în numele beneficiarului plății, statul membru de destinație a restituirii, după caz, precum și informațiile utilizate pentru a stabili originea sau destinația plății sau a restituirii plății în conformitate cu prevederile alin.(9) și (10);
 4. orice referință care identifică fără echivoc plata;
 5. dacă este cazul, informația că plata este inițiată la sediul fizic al comerciantului.

Prestatorii de servicii de plată vor putea transmite organului fiscal competent toate aceste informații printr-un formular electronic standard, urmând ca raportările să se facă trimestrial, până cel târziu în ultima zi calendaristică a lunii următoare trimestrului vizat. Pare o supraveghere totală asupra plăților? Poate, dar e pentru binele comun, pentru combaterea a diverse lucruri care, aparent, nu au fost combătute eficient sute de ani.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa