Noutăți

3 minute - Timp de citire (675 cuvinte)
modificari-microintreprinderi-0124
2
  20-01-2024
  2007
  0

Modificări la regimul microîntreprinderilor în 2024

Noile modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanța de Urgență 115/2023 au introdus elemente de noutate și în ceea ce privește regimul microîntreprinderilor. Dacă până acum erau destul de clare condițiile pe care o entitate juridică trebuia să le îndeplinească pentru a putea fi încadrată ca microîntreprindere și să plătească impozit pe venituri, OUG 115/2023 adaugă noi reguli în această privință.

În primul rând, a fost modificată definiția microîntreprinderii. Astfel, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;
 • a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 • are cel puţin un salariat;
 • are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu;
 • a depus în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii.

O ală modificare vizează numărul de microîntreprinderi deținute pentru care se poate plăti impozit pe venit. Un asociat/acționar mai poate să dețină, direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot numai la o singură microfirmă. În cazul în care deține acțiuni la mai multe microîntreprinderi, trebuie să decidă până la data de 31.03.2024 care va rămâne singura microîntreprindere ce va plăti impozit pe venit în acest regim, restul urmând să plătească impozit pe profit.

În ceea ce privește deținerea, în mod indirect, a uneia sau mai multor microîntreprinderi, putem da următorul exemplu: dacă dețineți 100% părți sociale din A SRL iar A SRL deţine 50% din părţile sociale ale B SRL rezultă că dețineți, în mod indirect, 50% și din părțile sociale ale societății B SRL.

De asemenea, au fost modificate cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor asftel încât, pentru cele care au venituri sub 60.000 de euro și nu acționează în domeniile HoReCa, IT sau medicină se va aplica impozit de 1% din venituri. Pentru cele care depășesc plafonul de 60.000 de euro sau acționează în domeniile menționate, se va plica o cotă de 3% din venituri.

Un alt element de noutate adus de OUG 115/2023, îl reprezintă cumularea veniturilor realizate de o microîntreprindere cu cele realizate de microîntreprinderile legate de aceasta la calcularea plafonului de 500.000 euro. Potrivit Legii nr. 346/2004 art. 44, modificată cu completările ulterioare, este considerată microîntreprindere legată:

 1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
 2. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
 3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
 4. o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Pe lângă acestea, sunt considerate microîntreprinderi legate și cele care îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. Actul normativ definește piața adiacentă ca fiind acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.

Având în vedere faptul că încă nu au fost publicate norme metodologice de aplicare a acestor modificări, există, fără îndoială, semne de întrebare și îngrijorări în ceea ce privește interpretarea acestora. Ambiguitatea termenilor folosiți de legiuitor nu fac altceva decât să deschidă ușa unor posibile abuzuri de interpretare și emiterea unor decizii de impunere pripite. 

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa