Noutăți

3 minute - Timp de citire (567 cuvinte)
efactura-0724
2
  06-07-2024
  1862
  0

E-Factura va trebui emisă și pentru persoanele fizice

Deși se vorbește încă de la începutul anului despre sistemul Ro e-Factura, se pare că implementarea acestuia încă dă bătăi de cap atât comercianților cât și consumatorilor. Numeroase modificări au avut loc în ceea ce privește emiterea facturilor prin acest sistem, iar cea mai recentă, promulgată prin Ordonanța de Urgență nr. 69 din 21 iunie 2024, vizează transmiterea facturii electronice e-Factura și pentru persoanele fizice.

Potrivit Ordonanței, în perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024, transmiterea facturii prin sistemul electronic către persoanele fizice este opțională. Astfel, operatorii economici pot  opta să folosească sistemul e-Factura în relația B2C însă începând cu 1 ianuarie 2025 acest lucru va deveni obligatoriu.

Conform OUG 69/2024 relația B2C reprezintă ”tranzacția având ca obiect execuția de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii dintre un operator economic - persoană impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și o persoană neimpozabilă, alta decât cea pentru care se aplică prevederile lit. m) și ale art. 9^1”. Mai mult decât atât, livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate către o persoană fizică care se identifică în relația cu furnizorul prin codul numeric personal se consideră a fi tot o relație B2C.

O categorie specială pentru care va deveni obligatorie transmiterea facturilor prin sistemul Ro e-Factura o reprezintă organele de executare silită care vor trebui să folosească acest sistem în cadrul procedurilor de executare silită sau de sechestrare a bunurilor în cadrul proceselor penale: “Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care emit facturi în numele și în contul furnizorilor, persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă furnizorii sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul procesului penal, au obligația să respecte prevederile art. 5, 9^1, art. 10 alin. (1) și art. 10^1 alin. (2) și (4)”.  În acest scop va fi organizat Registrul RO e-Factura executări silite.

Ordonanța prevede, de asemenea și câteva excepții de la obligativitatea folosirii sistemului Ro e-Factura. Mai exact partidele politice, asociațiile și fundațiile, cultele sunt scutite de transmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura până la data de 30 iunie 2025: “Asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația utilizării sistemului național RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025.”

De asemenea, agricultorii persoane fizice care aplică regimul special de TVA pentru agricultori sunt scutiți de folosirea e-Factura până la 30 iunie 2025. Dacă doresc să opteze pentru utilizarea sistemului, aceștia se pot înscrie în Registrul e-Factura opțional, după data de 30 iunie 2025 înscrierea devenind obligatorie.

Așa cum multă lume a remarcat deja, aceste schimbări pretinse a combate evaziunea fiscală, de fapt nu au nimic de a face cu ea, ci reprezintă nașterea unui Big Brother digital care „va veghea” asupra întregii societăți.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa