Noutăți

5 minute - Timp de citire (1093 cuvinte)
cum-ataci-o-licitatie-publica
4
  20-04-2023
  1028
  0

Cum ataci o licitație făcută cu dedicație?

Dacă participați la o licitație publică și „simțiți” că ceva nu e bine sau caietul de sarcini prea favorizează un concurent, un avocat specializat în achiziții publice vă poate ajuta să identificați caracteristicile unei licitații făcute cu dedicație și să o contestați. Din păcate, numărul achizițiilor publice făcute “cu dedicație” este destul de mare în România. Chiar luna trecută au fost descoperiți în flagrant delict, trei suspecți care primeau în numerar aproximativ 70.000 de euro pe post de comision pentru un contract de achiziții din domeniul IT în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 al UE.

Potrivit art. 2 din Legea 98/2016, principiile care guvernează materia achizițiilor publice sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea și asumarea răspunderii.

Conform art.7 din Legea  98/2016 valorile pentru care autoritățile contractante sunt obligate să publice un anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trebuie să fie egale sau mai mari cu:

  1. 26.093.012  lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de lucrări;
  2. 678.748 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de produse și de servicii;
  3. 1.042.363 lei, pentru contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;
  4. 3.636.150  lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice.

Cum pot fi atacate licitațiile făcute cu dedicație?

În cazul în care credeți că o licitație la care ați participat a fost manipulată, puteți lua legătura cu un avocat specializat în achiziții publice, care vă poate oferi sfaturi cu privire la cea mai bună modalitate de a acționa. Dacă doriți să contestați decizia autorității contractante, puteți face acest lucru prin adresarea unei plângeri către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor sau prin introducerea unei acțiuni la instanța competentă, secția de contencios administrativ și fiscal.

Care este termenul în care se atacă?

Contestațiile pentru achiziții publice pot fi depuse atât la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), cât și la instanța competentă în materie de contencios administrativ și fiscal. Însă, există un termen legal în care acestea pot fi depuse. Astfel, pentru achizițiile publice cu o valoare mai mică decât pragurile menționate, termenul de depunere a contestațiilor este de 7 zile, iar pentru achizițiile cu o valoare mai mare decât pragurile menționate, termenul este de 10 zile. Este important să rețineți acest termen și să depuneți contestația în timp util, în caz contrar puteți pierde dreptul de a contesta decizia autorității contractante.

Termenul de depunere a contestațiilor începe din ziua următoare luării la cunoștință de activitatea autorității considerată nelegală. Autoritatea contractantă are la dispoziție maxim 3 zile pentru a remedia situația după primirea contestației. În termen de o zi de la adoptarea măsurilor de remediere, autoritatea trebuie să le comunice Consiliului, contestatarului și celorlalți operatori economici.

Contestația depusă la CNSC poate fi soluționată în termen de 20 de zile de la primirea acesteia. Dacă sunteți nemulțumit de decizia CNSC, aveți posibilitatea de a vă adresa instanței de contencios administrativ și fiscal în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea deciziei. Instanța competentă este cea din raza teritorială în care se află sediul autorității contractante.

Pe cale judiciară, întreaga procedură de soluționare a contestațiilor nu poate dura, conform legii cel puțin, mai mult de 45 de zile iar instanța poate:

  1. pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte;
  2. obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, cu indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;
  3. anula procedura de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat.

Cum se suspendă procedura de atribuire?

În cazul în care doriți să contestați procedura de atribuire, aveți posibilitatea să cereți suspendarea acesteia până la soluționarea contestației, prin depunerea unei cereri la CNSC și autoritatea contractantă. CNSC poate dispune, printr-o încheiere motivată, suspendarea procedurii în termen de 3 zile de la primirea cererii. În cazul în care sunteți nemulțumit de decizia Consiliului referitoare la încheiere, puteți face o plângere la instanța competență în termen de 5 zile de la comunicare.

Legea 101/2016 prevede că procedura de achiziție publică poate fi suspendată și prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei părți interesate, în cazul în care se constată încălcări ale procedurilor legale de atribuire a contractului sau există alte motive serioase care justifică suspendarea. Hotărârea judecătorească de suspendare va fi comunicată autorității contractante și celorlalte părți interesate și poate fi atacată prin apel în termen de 5 zile de la comunicare. Suspendarea procedurii de achiziție publică poate fi ridicată de către instanță la cererea oricărei părți interesate, după înlăturarea cauzelor care au determinat suspendarea.

Ce taxe trebuie să plătesc?

În ceea ce privește costurile,  conform articolului 56 din Legea 101/2016, contestațiile depuse prin cale judecătorească sunt supuse unei taxe de 2% din valoarea estimată a contractului contestat, dar nu mai mult de 100.000.000 de lei. În cazul în care soluția instanței nu vă mulțumește și doriți să faceți recurs, va trebui să plătiți o taxă de 50% din valoarea contractului contestat, conform articolului 52 din aceeași lege.

Dacă decideți să contestați un contract prin CNSC, este necesar să achitați o cauțiune în maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea contestației, reprezentând 2% din valoarea estimată a contractului, cu un prag maxim de 35.000 de lei, 88.000 lei, 220.000 lei sau 880.000 de lei, în funcție de caz. După rămânerea definitivă a hotărârii Consiliului, cauțiunea vi se va restitui în termen de 30 de zile, cu condiția depunerii unei cereri către CNSC și către autoritatea contractantă. Însă, dacă autoritatea contractantă depune o cerere pentru despăgubiri cauzate de depunerea contestației, cauțiunea nu vă va mai fi restituită.

Amenzi uriașe pentru cei ce încalcă legea concurenței

Chiar dacă trucarea licitațiilor este o practică des întâlnită în cadrul procedurilor de achiziții publice, amenzile pot fi destul de costisitoare pentru cei care recurg la astfel de tactici anticoncurențiale. În urmă cu un an, Consiliul Concurenței a sancționat 5 companii cu o amendă totală de 3.010.705 lei pentru trucarea unei licitații organizate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR). În total, în ultimul an s-au estimat că au fost aplicate amenzi în valoare de 83 milioane de euro de către Consiliul Concurenței.

Achizițiile publice reprezintă un domeniu complex și sensibil la apariția unor practici anticoncurențiale. În acest context, este important să aveți sprijinul unui avocat specializat care să vă ofere asistență pe parcursul procedurii de contestare a unei licitații sau în cazul unui litigiu cu autoritățile contractante.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa