Noutăți

2 minute - Timp de citire (397 cuvinte)
Contestație amendă contravențională
37
  02-05-2020
  7131
  0

Contestație amendă contravențională

Fie că este vorba de o amendă de circulație, o amendă ”coronavirus” emisă în baza ordonanțelor militare (lipsă declarație sau lipsă mască) sau o amendă aplicată în baza legislației locale (hotărâri ale Consiliului Local de ex), procedura de contestare este cea prevăzută de O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Această lege stabilește care sunt sancțiunile contravenționale, principale și complementare, care sunt limitele generale, minime și maxime, ale amenzilor contravenționale, cum se constată contravențiile, procedura de contestare a lor, respectiv plângerea contravențională precum și procedura de executare a sancțiunilor contravenționale.

Conform OG 2/2001, art. 31, ”Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.” Potrivit art. 32 al.1 ”plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia”.

Art. 33 prevede că:
Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
(2)În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

În fine, potrivit art. 34, ”Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării”.

Este important de reținut că, potrivit legii, avertismentul este o sancțiune contravențională. Instanța de judecată poate preschimba o amendă contravențională în sancțiunea avertismentului, în urma judecării plângerii. Cu alte cuvinte, chiar dacă agentul constatator care a aplicat amenda nu avea opțiunea să aplice sancțiunea avertismentului ci doar pe cea a amenzii, totuși legea conferă această posibilitate instanței judecătorești în urma judecării plângerii contravenționale.

Acestea sunt, grosso modo, prevederile care reglementează materia contravențională. Sigur că, în practică, fiecare caz în parte are particularitățile sale iar pentru o evaluare corectă a șanselor și pentru a respecta rigorile legii, va trebui să apelați la un avocat.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa