Noutăți

4 minute - Timp de citire (708 cuvinte)
atacare-decizie-impunere-anaf
4
  06-03-2024
  905
  0

Atacarea unei decizii de impunere emisă de ANAF

Odată cu modificările fiscale intrate în vigoare la începutul acestui an, se preconizează creșterea numărului de controale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și, evident, a deciziilor de impunere. Deși o decizie de impunere poate fi copleșitoare din punct de vedere financiar, trebuie să știți că aveți la îndemână o procedură de contestare.

Ce este decizia de impunere?

Decizia de impunere este un act administrativ fiscal, unilateral, care se emite de către organul fiscal competent atunci când acesta stabileşte sau modifică baza de impozitare, de regulă, în urma unei verificări documentare, inspecţii fiscale sau verificări a situaţiei fiscale personale.

Cum se poate contesta decizia de impunere?

Contribuabilii care consideră că decizia de impunere nu este corectă trebuie să urmeze anumiți pași pentru a putea contesta actul fiscal:

 • Primul demers îl reprezintă depunerea unei contestații la organul emitent, în cazul nostru, ANAF. Potrivit art. 269 alin (2) din Codul de procedură fiscală, obiectul contestației îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, precum şi sumele şi măsurile nestabilite de către organul fiscal, dar pentru care există această obligaţie potrivit legii. De asemenea, contestația va trebui să cuprindă următoarele informații:
  1. datele de identificare a contestatorului;
  2. obiectul contestației;
  3. motivele de fapt și de drept;
  4. dovezile pe care se întemeiază;
  5. semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

Termenul pentru depunerea contestației este de 45 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, termenul de soluționare a acesteia fiind tot de 45 de zile.

 • Cel de-al doilea pas îl reprezintă demersul în fața instanței de contencios administrativ. Dacă organul competent refuză să soluționeze contestația în termenul legal sau o soluționează negativ, contribuabilul are la dispoziție cel mult 6 luni de la împlinirea termenului de 45 de zile pentru soluționare sau de la recepționarea soluționării negative pentru a se adresa instanței de contencios administrativ.

Decizia de impunere poate fi suspendată?

Trebuie menționat faptul că niciuna dintre aceste două demersuri nu va suspenda din oficiu actul administrativ fiscal, ceea ce înseamnă că ANAF va putea demara executarea silită a creanței fiscale. Cererea pentru suspendarea provizorie a actului administrativ fiscal se poate înainta instanței de contencios administrativ atât în timpul procedurii prealabile, adică după depunerea contestației către organul emitent, dar și mai târziu, odată cu cererea adresată instanței pentru anularea actului. Suspendarea actului administrativ fiscal se întemeiază pe art. 14 sau art. 15 din Legea nr. 554/2004, după caz.

Pentru a putea înainta cererea de suspendare a deciziei de impunere contribuabilul trebuie să pună la dispoziția instanței o cauțiune, după cum urmează:

 1. de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
 2. de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;
 3. de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;
 4. de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei
 5. de 1.000 lei, dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani.

Care este practica instanțelor referitor la  deciziile de impunere?

Rezultatul unei acțiuni de anulare a deciziei de impunere poate să difere în funcție de o mulțime de factori și reprezintă un proces complex cu mize, de obicei, mari.

Un prim exemplu îl reprezintă Hotărârea nr. 351/2020 din 21.10.2020 a Tribunalului Satu Mare de anulare a deciziei de impunere nr F-SM nr. 100/30.05.2017 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare prin care se impuneau obligații de plată în valoare totală de 769.167 lei reprezentând impozit pe profit şi TVA stabilit suplimentar în seama SC SUINPROD PIG SRL. Instanța a obligat, de asemenea, partea adversă la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 19.950 lei.

Un alt exemplu relevant îl reprezintă sentința Curții de Apel Oradea din 5 Aprilie 2022, prin care a anulat o decizie de impunere emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în valoare de 9 milioane de lei reprezentând impozit pe veniturile din salarii, asimilate salariilor şi contribuțiile sociale aferente. Mai multe detalii puteți regăsi aici.

Pe de altă parte, au existat desigur și situații în care instanțele de judecată au respins cererile de anulare. Pentru acest motiv, dacă vă aflați într-o atare situație, este important să apelați la un profesionist pentru a examina detaliile specifice cazului.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image

Articole care te-ar putea interesa