Noutăți

3 minute - Timp de citire (554 cuvinte)
Notificare dare în plată
31
  31-10-2020
  2046
  0

Notificare dare în plată

Persoanele fizice care au contractat un credit bancar de cel mult 250.000 Euro pentru achiziționarea, modernizarea sau construirea unui imobil (casă, apartament) pot formula o notificare de dare în plată, în condițiile Legii nr. 77/2016. Notificarea trebuie să fie întocmită de către un notar, executor judecătoresc sau avocat.

Practic, dacă ratele creditului au devenit prea împovărătoare, puteți apela la această procedură pentru a transmite imobilul către bancă și astfel să încheiați orice problemă cu banca și să stingeți orice datorie. Prin notificare se va transmite băncii că rambursarea creditului nu mai este posibilă și se va stabili o întâlnire pentru transferul dreptului de proprietate asupra imobilului.

Dacă banca are o conduită de bună-credință, va încerca cu prioritate o echilibrare a contractului de credit și emiterea unui nou grafic de rambursare așa cum a fost el negociat cu respectivul consumator. Dacă banca refuză sau nu există nicio cale pentru continuarea contractului, datoria se stinge și dreptul de proprietate trece asupra băncii printr-o procedură rapidă în fața instanței de judecată.

Important – de la data formulării notificării se suspendă orice obligație de plată față de bancă și orice drept al acesteia de a acționa împotriva dumneavoastră până la finalizarea procedurii.

Iată condițiile necesare a fi îndeplinite pentru a putea beneficia de această procedură:

  1. creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială; (adică doar persoanele fizice pot beneficia)
  2. cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;
  3. creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
  4. consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.
  5. este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.

Cu privire la ultima condiție, impreviziunea se consideră îndeplinită când:

  1. pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creştere de peste 52,6% faţă de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Naţională a României la data transmiterii notificării de plată şi cursul de schimb publicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de credit; (situația francilor elvețieni de ex)
  2. pe durata executării contractului de credit, obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă. (de ex – dacă aveați o rată de 500 Euro lunar și acum aveți o rată de 770 Euro ca urmare a majorării dobânzii, vă încadrați)

Această ultimă condiție, impreviziunea cu cele 2 variante ale ei, trebuie să existe într-una din modalitățile explicate mai sus pentru o perioadă de 6 luni consecutive înainte de formularea notificării de dare în plată. Practic, trebuie să calculați diferența dintre rata de acum și cea de la momentul contractării creditului sau, dacă creditul e în altă monedă, să comparați cursul de schimb din prezent față de cel de la momentul încheierii contractului.

×

Îți vom trimite un e-mail în momentul în care este publicat un articol nou pe pagina noastră. Te rugăm să îți introduci numele și adresa de e-mail pentru primi notificări.

 

Comentarii

Încă nu există comentarii. Lasă un comentariu.
Adresa ta de e-mail NU va fi publicată pe site.

Captcha Image