Imobiliare și construcţii

Imobiliare și construcţii

Doriți să cumpărați un apartament nou în Timișoara? Ați cumpărat deja un apartament dar ați descoperit ulterior unele probleme? Dezvoltatorul imobiliar nu respectă termenele și obligațiile? Doriți să cumpărați o casă în Timișoara? Ați închiriat un imobil și aveți probleme? Doriți să investiți în afaceri imobiliare? Construiți case sau blocuri și apoi le puneți în vânzare? Intermediați tranzacții imobiliare? Aveți nevoie de un avocat specializat în tranzacții imobiliare în Timișoara? Dacă răspunsul la primele întrebări este Da, atunci la fel este răspunsul și la ultima întrebare – aveți nevoie de un avocat specializat în imobiliare.

Domeniul imobiliar se află într-o amplă și continuă dezvoltare, ceea ce determină ca și problemele juridice să fie tot mai complexe. Printre serviciile pe care le oferim în această arie de practică se numără:

  • consultanţă juridică pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare (inclusiv pentru întocmirea şi depunerea documentaţiilor urbanistice, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de lege sau de autorităţile publice);
  • asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile cu autorităţile administraţiei din domeniul Urbanism și autorizarea construcțiilor (litigii referitoare la acordarea unor avize și autorizații; litigii referitoare la contestarea planurilor și documentațiilor urbanistice; litigii referitoare la contestarea actelor de autoritate emise în domeniu);
  • asistenţă şi reprezentare juridică în materie contravenţională (contestaţii amenzi aplicate de autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale în domeniul construcțiilor);
  • asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la demolarea construcțiilor;
  • monitorizarea bunei desfășurări a contractelor de închiriere, respectiv administrarea unei clădiri de birouri sau a altor imobile destinate închirierii;
  • vânzarea imobilelor (prin credit bancar sau nu) și grevarea acestora cu drepturi de ipotecă;
  • asistență la tranzacții imobiliare de orice tip;
  • recuperarea prejudiciului în cazul unor vicii ascunse în imobilul achiziționat;
  • rezilierea contractelor de închiriere și evacuarea unui chiriaș de rea-credință;
  • evacuarea celor care ocupă un imobil în mod abuziv.