Imobiliare si constructii

Imobiliare si constructii

Acest domeniu se află într-o amplă și continuă dezvoltare, ceea ce determină ca și problemele juridice să fie tot mai complexe. Noi putem veghea la bunul mers al proiectelor și interveni atunci când este cazul. Printre serviciile specifice acestei arii de practică, se numără:

  • consultanţă juridică pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare (inclusiv pentru întocmirea şi depunerea documentaţiilor urbanistice, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de lege sau de autorităţile publice);
  • asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile cu autorităţile administraţiei din domeniul Urbanism și autorizarea construcțiilor (litigii referitoare la acordarea unor avize și autorizații; litigii referitoare la contestarea planurilor și documentațiilor urbanistice;
  • litigii referitoare la contestarea actelor de autoritate emise în domeniu);
  • asistenţă şi reprezentare juridică în materie contravenţională (contestaţii amenzi aplicate de autorităţile adminstraţiei publice centrale şi locale în domeniul construcțiilor);
  • asistență și reprezentare juridică în litigiile referitoare la demolarea construcțiilor;
  • monitorizarea bunei desfășurări a contractelor de închiriere, respectiv administrarea unei clădiri de birouri sau a altor imobile destinate închirierii;
  • vânzarea imobilelor (prin credit bancar sau nu) și grevarea acestora cu drepturi de ipotecă.