Executari silite. Litigii

Executari silite. Litigii

Dacă sunteți executat silit în mod abuziv, singura modalitate prin care puteți restabili dreptatea este pe calea contestației la executare, adică pe calea unui litigiu în fața instanțelor judecătorești. Contestația se poate formula, conform codului de procedură civilă, în termen de 15 zile de la momentul la care ați luat cunoștință despre actul de executare pe care doriți să îl contestați. Odată cu formularea contestației se poate solicita, sub condiția dării unei cauțiuni care diferă în funcție de suma executată, suspendarea executării silite. În cazul în care se admite suspendarea, executorul judecătoresc nu va mai putea face niciun act de executare până la soluționarea contestației.

În cadrul contestației la executare, puteți uza de mai multe instrumente juridice pentru a echilibra o executare abuzivă. De exemplu, restrângerea executării este un astfel de instrument - să zicem că datorați unei bănci 10.000 de Euro iar dumneavoastră locuiți într-o casă de 100.000 Euro și aveți o mașină de aproximativ 7- 8.000 Euro și un salariu 600 de Euro, dar banca vrea să execute casa prin vânzarea la licitație, puteți opri acest lucru pe calea contestației la executare solicitând restrângerea executării la autoturismul respectiv și completând restul rămas de plată din salariu. În felul acesta vă puteți salva casa.

Exemple pot fi multe, în practică fiecare caz prezintă particularitățile sale, de aceea trebuie analizat atent și acționat la timp.