Drept Civil - Divort, Partaj, Contracte

Drept Civil - Divort, Partaj, Contracte

Deși practica noastră se adresează, în principal, companiilor și problemelor de business, suntem pe deplini conștienți că lucrăm cu oameni și nu cu entități juridice, iar aceștia pot avea problemele lor juridice personale indiferent dacă lucrează într-o companie sau nu. Vom exemplifica mai jos serviciile pe care le putem oferi în probleme ce țin de dreptul familiei, însă practica noastră în domeniul dreptului civil nu se limitează doar la acestea, cuprinzând și alte arii importante cum ar fi dreptul de proprietate și drepturi conexe, daune sau răspundere civilă contractuală și delictuală. Am ales să exemplificăm serviciile biroului nostru în domeniul divorțului/partajului deoarece, din păcate, această secțiune a dreptului civil a cunoscut o creștere continuă în ultimii ani.

Astfel, ne putem aduce aportul prin:

 • asistență juridică și reprezentare în acțiunile de divorț;
 • consultanță prealabilă acțiunii de divorț;
 • redactarea și înregistrarea acțiunii de divorț, a întâmpinării sau a cererii reconvenționale, după caz;
 • asistență juridică și reprezentare pe parcursul procedurii prealabile de mediere;
 • asistență, consultanță și reprezentare în probleme legate de exercitarea autorității părintești, locuința copiilor, pensia de întreținere, dreptul și programul de vizită etc;
 • asistență juridică și reprezentare în procesele de partaj al bunurilor comune;
 • negocieri cu partea adversă în vederea stabilirii unui acord și încercarea rezolvării diferendului pe cale amiabilă;

Daune, asigurari

Reticența asigurătorilor din România de a achita daunele de bunăvoie este deja notorie. Biroul nostru vă poate oferi sprijin în acest domeniu, printre altele, prin:

 • Cereri pentru plata despăgubirilor datorate în temeiul contractelor de asigurare de orice tip, constituire dosare de daună, negociere despăgubiri;
 • Asistență și reprezentare în litigii privind despăgubiri datorate în temeiul unor polițe RCA în cazul morții sau vătămării corporale a unor persoane;
 • Asistență și reprezentare juridică în procedurile litigioase pentru asigurări de bunuri;
 • Asistență și reprezentare juridică în procedurile litigioase pentru asigurări de persoane.