• (57 voturi)
 • 10/01/2020
 • 1454

Legea construcțiilor. Modificări importante.

Modificările aduse Legii nr. 50/1991 prin Legea nr. 193/2019 sunt semnificative, întrucât au rolul de a simplifica și eficientiza procesul de eliberare a avizelor necesare în vederea emiterii, în final, a autorizației de construcție. Iată principalele schimbări:

 1. Nu mai este necesară obținerea avizelor de la mediu sau a celor privind sănătatea publică pentru unele construcții.De exemplu, nu este nevoie de emiterea avizului pentru mediu, nici de avize emise de autoritățile privind sănătatea populației, dacă se dorește construirea de locuințe unifamiliale. În același timp, se pot solicita numai acele avize care vor fi strict necesare, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere juridic, pentru lucrările în cauză.
 2. Unificarea autorizațiilor de demolare și construire ulterioară.Persoanele care doresc demolarea unor construcții și construirea altora, în același loc, au nevoie să obțină o singură autorizație, care va acoperi atât demolarea, cât și construirea ulterioară
 3. Modificări în procedura reautorizărilor.Momentul până la care se poate obține reautorizarea (în baza aceleiași documentații, fără să fie necesară emiterea unui nou certificat de urbanism), în cazul neînceperii lucrărilor sau în cazul nefinalizării lor, în termen, este:
 • pe o perioadă de timp cel mult la fel de lungă precum termenul inițial, dacă lucrările nu au fost începute în termen;
 • în ceea ce privește lucrările începute, dar nefinalizate și față de care nu au fost aplicate măsuri de conservare, se va putea emite reautorizarea doar dacă întreruperea nu a fost mai lungă decât termenul de finalizare inițial; în caz contrar, continuarea lucrărilor se va putea face numai dacă va exista o expertiză tehnică relevantă. 
 1. Se micșorează durata pentru obținerea certificatului de urbanism. Acesta va trebui emis în 15 zile (lucrătoare) de la momentul înregistrării cererii și nu în 30 (calendaristice), cum era reglementat anterior. De asemenea, acesta va putea fi emis în format digital
 2. Funcționarii care refuză, fără motiv, să emită autorizația de construire riscă amenzi ridicate. În asemenea cazuri, ei pot fi sancționați cu până la 5000 de lei.
 3. Angajarea răspunderii autorităților pentru avizele emise.În concret, pentru prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii rețelelor tehnico-edilitare (rețele de gaz sau de apă, de exemplu) care au fost deteriorate, autoritățile vor răspunde dacă prejudiciile vor fi cauzate de lucrări în baza unor avize incomplete sau inexacte.
 4. Schimbări în privința unor termene.De exemplu:
 • emiterea autorizației de construcție, în regim de urgență, se va face în maximum șapte zile lucrătoare(deci, s-ar ajunge la cel mult 9 zile de așteptare), față de 15 zile, cum e cazul, acum (însă, acum, e vorba de zile calendaristice, nu lucrătoare);
 • avizele/acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare vor trebui emiseîn maximum cinci zile lucrătoare, de la de la data înregistrării cererii/ documentaţiei specifice complete; sancțiunea pentru nerespectarea termenului va fi de 5.000 de lei/zi.

Desigur, oriunde legea prevede sancțiuni împotriva autorităților, acestea trebuie să fie aplicate de către instanța judecătorească ca urmare a unui proces intentat de către persoana a cărei drepturi au fost vătămate.

Scris de:
Ultima modificare 16/01/2020